Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Legal / Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Kommunikations- eller användningsuppgifter
Genom att du använder telekommunikationstjänster för att få till gång till vår webbplats genereras dina kommunikationsuppgifter (t.ex. IP-adress) eller användningsuppgifter (t.ex. information om början, slut och tidsåtgång för varje åtkomsttillfälle och information om den telekommunikationsservice du har använt) på teknisk väg och dessa skulle möjligtvis kunna kopplas till dina personuppgifter. Om det skulle föreligga ett tvingande behov, kommer insamling, behandling och användning av dina kommunikations- eller användningsuppgifter att ske och då i enlighet med gällande lagar om personuppgiftsskydd.

Icke-personliga uppgifter samlas in automatiskt
När du besöker våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in icke-personliga uppgifter (t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, domännamnet för den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig tid för besök på sidan, antal sidor du tittat på). Vi kan använda dessa uppgifter och lämna ut dem till våra internationella dotterbolag för att utvärdera hur attraktiva våra webbplatser är och förbättra deras prestanda eller innehåll.

Säkerhet
För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring och mot obehörig spridning eller åtkomst använder Arjo sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Länkar till andra webbplatser
Arjos webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Arjo ansvarar inte för andra webbplatsers sekretesspolicyer eller innehåll.

Information om behandling av uppgifter – kontaktpersoner hos affärspartner
Arjo AB (publ) och de företag som ingår I koncernen (”Arjo”) får ofta kontaktuppgifter till individer som fungerar som kontaktpersoner för leverantörer, kunder och andra befintliga eller potentiella affärspartner (”affärspartner”). Kontaktuppgifterna tillhandahålls antingen av kontaktpersonen själv eller av den berörda affärspartnern. Relevant Arjo-företag behandlar dessa kontaktuppgifter (inklusive personuppgifter) och är därmed personuppgiftsansvarig (enligt definitionen i dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679)).

Kontaktpersoners personuppgifter behandlas i syfte att kontakta den berörda affärspartnern och, utöver detta, i syfte att fullgöra andra skyldigheter vi har i enlighet med eventuella relevanta avtal vi har ingått med affärspartnern. Vi kommer dessutom att använda personuppgifterna för utskick av marknadsföringsmaterial och enkäter till affärspartnern. Vår behandling av kontaktpersonens personuppgifter är nödvändig för tillämpning av Arjos berättigade intressen, och vår ståndpunkt är att dessa intressen inte åsidosätter dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter. Personuppgifter som vi behandlar med koppling till kontaktpersoner är kontaktuppgifter så som namn, jobbtitel/befattning, e-postadress, telefonnummer och andra potentiella kontaktuppgifter som den berörda individen själv har valt att tillhandahålla.

Personuppgifterna behandlas i första hand av relevanta personer inom vår försäljnings- och marknadsföringsorganisation, men också av personer på vår ekonomiavdelning i den utsträckning behandlingen är kopplad till fakturering. Personuppgifterna behandlas även av externa IT-partner (för webbhotells- och supporttjänster samt andra IT-relaterade tjänster) och enheter som bistår Arjo i genomförandet av marknadsföringsaktiviteter och enkäter.

Personuppgifter som kan förekomma i e-postmeddelanden, sparade dokument osv. behandlas av nödvändighet automatiskt i våra IT-system.

Som kontaktperson för någon av våra affärspartner kan du när som helst kontakta oss på dataprivacy@arjo.com för att få mer information om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Arjo behåller/sparar personuppgifter som är kopplade till en kontaktperson så länge personen i fråga fungerar som kontaktperson för någon av våra affärspartner.

Som kontaktperson för någon av våra affärspartner har du rätt att när som helst begära att få åtkomst till personuppgifter kopplade till dig som finns i Arjos ägo, och få bekräftelse på att dessa existerar. Du har också rätt att begära att information om vad de innehåller och var de är hämtade ifrån, verifiera att de är korrekta eller begära att de uppdateras eller korrigeras. Under vissa omständigheter kan du också begära radering av personuppgifter, begära att behandlingen av dem begränsas, invända mot behandlingen av dem eller begära att uppgifterna överförs i maskinläsbart format till en annan datauppgiftsansvarig.

Om du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt och möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten angående detta.


Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill prata med oss om behandlingen av dina personuppgifter hos Arjo.