You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rengöringsmedel för spoldesinfektorer

Rengöringsmedel för spoldesinfektorer

Speciellt framtagna rengöringsmedel för spoldesinfektion för att förbättra din spoldesinfektors prestanda.

Arjo Clean är ett nytt, komplett sortiment av validerade och användarvänliga produkter för optimal rengöring och sanering. Det här är det säkraste och mest kvalitetssäkrade alternativet för dig som förväntar dig maximal prestanda – en integrerad del i Arjos helhetslösning som hjälper dig att ge bättre vård, till en lägre kostnad.

Arjo tillhandahåller även expertkonsultationstjänster, för att optimera reningsprocesser, öka effektiviteten i verksamheten och minimera driftskostnaderna.