You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevention av tryckskador

Prevention av tryckskador

En heltäckande portfölj som är utformad för att förbättra vårdresultat för patienter genom att behandla och förebygga de komplikationer som är förknippade med immobilitet.

Arjos portfölj för prevention av tryckskador omfattar mycket specialiserade behandlingssängar, ersättningsmadrassystem och ett sortiment av andra stödytor.

Stödytorna, som till exempel överdrag och ersättningsmadrassystem, är utformade för att hjälpa till att förebygga och behandla tryckskador.