Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet
Mobility gallery top image

Mobilitetsgalleriet

Arjos mobilitetsgalleri är ett verktyg för bedömning och informationsdelning. Det utgår från fem mobilitetsnivåer med beteckningar från A till E.  Det var initialt avsett endast för långtidsvården för att underlätta bedömning och dela information om patienternas rörelseförmåga och hur den påverkar vården.

Mobility gallery icons.jpg

Albert, Barbara, Carl, Doris och Emma representerar de olika mobilitetsnivåerna. Bilden i cirkelns mitt visar patientens funktionella mobilitetsnivå, allt från självständig till hjälpberoende, medan färgerna visar vilka risker vårdpersonalen utsätts för om de hjälper patienten utan lämplig utrustning.

 

Att förstå hur patienten själv kan hjälpa till med förflyttningar och samtidigt skydda vårdpersonalen från skador är av största vikt för att kunna välja rätt hjälpmedel och processer som både stödjer och bevarar rörelseförmågan.

Mobilitetsgalleriet skapar förtroende genom …

Bedöma mobilitetsnivåer

Mobilitetsgalleriet har fem symboler i olika färger som visar patientens rörelseförmåga, allt från självständig till helt vårdberoende.

Åskådliggöra risker

Färgkodningen i mobilitetsgalleriet visualiserar riskerna. Färgerna signalerar den potentiella risk för överbelastning som vårdpersonalen löper i en viss situation. Grönt innebär låg risk och röd hög risk.

Hitta möjligheter att förbättra/bibehålla rörligheten

Mobilitetsgalleriet hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel för att främja rörligheten
och förbättra eller bibehålla såväl funktion som mobilitet.

Med fokus på lösningar för hög vårdkvalitet

Mobilitetsgalleriet kan underlätta att välja rätt hjälpmedel för att främja funktionell rörlighet i vardagen och vid förflyttningar.

Utvärdera anläggningens resultat

Mobilitetsgalleriet kan göra det enklare att identifiera vilka och hur många hjälpmedel som behövs för att utforma effektiva arbetsrutiner och goda resultat.

Strategisk planering

Att förstå patienters olika funktionsnivåer med hjälp av mobilitetsgalleriet kan hjälpa till att vägleda Arjos forsknings- och utvecklingsteam i planeringen framåt.
Empowering Movement Banner

Empowering Movement

Människor är gjorda för att röra sig, och vi menar att vårdens förmåga att skapa goda förutsättningar för mobilitet är av största vikt för hög vårdkvalitet. Detta hjälper läkningen samt ger ökad värdighet och självständighet samtidigt som vårdpersonalen får en trygg och säker arbetsmiljö. Mobilitetsgalleriet gör det enklare att bedöma mobilitetsnivån för en patient inom akut- och långtidsvård, bariatrisk vård och särskild vård samt hur den påverkar vårdkvaliteten.