You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Die Mobilitätsgalerie™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E.

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování a komunikaci, který vychází z různých úrovní funkční mobility; od kompletní mobility u samostatných klientů/pacientů až po ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Jednotlivé úrovně, jež jsou označeny jmény, se řadí podle abecedy: Albert až Ema.

Mobility Gallery™ pomáhá dosáhnout vyššího standardu péče založeného na pochopení (a sledování) požadavků a podmínek pro tento typ péče s cílem zajištění komfortu ošetřujícího personálu. Rozhodnutí související s poskytovanou péčí obvykle vycházejí z hodnocení klientů/pacientů, skutečně typický klient/pacient však neexistuje. Rozhodnutí o podobě péče o klienty/pacienty ale musí být řádně zdůvodněná a vyvážená. Jinými slovy, vedle přizpůsobení péče potřebám jednotlivce je nutné uplatnit také určitou míru standardizace a klasifikace.

Základem nástroje Mobility Gallery™ je pět ustanovených úrovní mobility. Podpora mobility a nakonec i respektování pasivity je z hlediska kvality péče velmi důležité.

Z čeho nástroj Mobility Gallery™ vychází

 

Pracovníci klinik jsou si vědomi skutečnosti, že komplexní funkční posouzení klientů/pacientů je základem pro maximalizaci jejich fyzických a duševních funkcí a kvalitu jejich života (Hawes a kol., 1997), a existují studie, které tuto skutečnost empiricky dokládají.

Zavedení systému posuzování klientů/pacientů RAI (Resident Assessment Instrument) významným způsobem zlepšilo výsledky u klientů/pacientů ve čtyřech klíčových oblastech: Provádění každodenních aktivit, kognitivní funkce, močová kontinence a sociální zapojení (Phillips a kol.,1996).

Došlo také ke zlepšení posuzování potenciálu lepší funkcionality klientů/pacientů Vývoj systému Arjo Galerie mobility částečně vycházel z tohoto systému RAI (Knibbe a kol., 1998), který byl později validován a začleněn do dokumentu ISO/TR 12296:2012.