Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Galerie mobility
Mobility gallery top image

Galerie mobility

Galerie mobility Arjo je nástroj pro posuzování a komunikaci, který je založený na 5 úrovních mobility od A do E. Původně byl vyvinutý pro prostředí dlouhodobé péče za účelem zlepšení posuzování a komunikace v souvislosti s funkční mobilitou klientů a jejího dopadu na poskytovanou péči.

Mobility gallery icons.jpg
Každá úroveň mobility je personifikována vzorovými osobnostmi jménem Albert, Barbara, Carl, Doris a Emma. Obrázek uprostřed kruhu znázorňuje funkční úroveň mobility klienta či pacienta – od soběstačnosti až po závislost, zatímco různé barvy symbolizují možné riziko pro ošetřující personál, pokud by při poskytování asistence nepoužil vhodné pomůcky. Pochopení, jak sám klient či pacient může přispět k vlastní mobilitě, jakož i ochrana ošetřujícího personálu před poraněními, jsou klíčem při hledání správných pomůcek a ošetřovatelských postupů za účelem usnadnění anebo udržení mobility.

Galerie mobility buduje důvěru…

Posuzování úrovně mobility

Galerie mobility využívá pět barevně odlišených ikon, které znázorňují úrovně funkční mobility pacientů/klientů – od soběstačných až po závislé.

Vizualizace rizik

Galerie mobility umožňuje vizualizaci rizik pomocí barevných kruhů. Možné riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu znázorňují prostřednictvím různých barev, které slouží podobně jako semafor k vyjádření míry rizika, kdy zelená znamená nízké riziko a červená naopak vysoké riziko.

Identifikace příležitostí ke zlepšování/udržování mobility:

Galerie mobility umožňuje identifikaci správných pomůcek na podporu mobility
a zlepšování nebo zachování funkce i mobility.

Hledání řešení pro poskytování kvalitní péče:

Galerie mobility může pomoci posoudit správné pomůcky pro podporu funkční mobility při každodenních úkonech a přesunech.

Hodnocení výsledků pro zařízení

Galerie mobility může pomoci určit konkrétní typ i množství pomůcek nezbytných pro podporu efektivních pracovních postupů i celkových výsledků.

Strategické plánování

Pochopení různých úrovní funkční mobility pacientů/klientů s pomocí galerie mobility může pomoci navést výzkumný a vývojový tým Arjo správným směrem při budoucím plánování.
Empowering Movement Banner

Podpora pohyblivosti

Lidé jsou stvořeni k pohybu a my věříme, že podpora pohyblivosti ve zdravotnickém prostředí je klíčem ke kvalitní péči. Napomáhá uzdravování, důstojnosti i nezávislosti pacientů a přispívá k větší sebedůvěře i celkové pohodě ošetřujícího personálu. Galerie mobility umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce v akutní, dlouhodobé, bariatrické i speciální péči a také její dopady na kvalitu péče.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).