You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galerie mobility

Galerie mobility Arjo je nástroj pro posuzování a komunikaci, který je založený na 5 úrovních mobility od A do E. Původně byl vyvinutý pro prostředí dlouhodobé péče za účelem zlepšení posuzování a komunikace v souvislosti s funkční mobilitou klientů a jejího dopadu na poskytovanou péči.

Galerie mobility

Galerie mobility Arjo je nástroj pro posuzování a komunikaci, který je založený na 5 úrovních mobility od A do E. Původně byl vyvinutý pro prostředí dlouhodobé péče za účelem zlepšení posuzování a komunikace v souvislosti s funkční mobilitou klientů a jejího dopadu na poskytovanou péči.

Každá úroveň mobility je personifikována vzorovými osobnostmi jménem Albert, Barbara, Carl, Doris a Emma. Obrázek uprostřed kruhu znázorňuje funkční úroveň mobility klienta či pacienta – od soběstačnosti až po závislost, zatímco různé barvy symbolizují možné riziko pro ošetřující personál, pokud by při poskytování asistence nepoužil vhodné pomůcky.

Pochopení, jak sám klient či pacient může přispět k vlastní mobilitě, jakož i ochrana ošetřujícího personálu před poraněními, jsou klíčem při hledání správných pomůcek a ošetřovatelských postupů za účelem usnadnění anebo udržení mobility.

Galerie mobility buduje důvěru…

Posuzování úrovně mobility

Galerie mobility využívá pět barevně odlišených ikon, které znázorňují úrovně funkční mobility pacientů/klientů – od soběstačných až po závislé.

Vizualizace rizik

Galerie mobility umožňuje vizualizaci rizik pomocí barevných kruhů. Možné riziko fyzického přetížení ošetřujícího personálu znázorňují prostřednictvím různých barev, které slouží podobně jako semafor k vyjádření míry rizika, kdy zelená znamená nízké riziko a červená naopak vysoké riziko.

Identifikace příležitostí ke zlepšování/udržování mobility:

Galerie mobility umožňuje identifikaci správných pomůcek na podporu mobility
a zlepšování nebo zachování funkce i mobility.

Hledání řešení pro poskytování kvalitní péče:

Galerie mobility může pomoci posoudit správné pomůcky pro podporu funkční mobility při každodenních úkonech a přesunech.

Hodnocení výsledků pro zařízení

Galerie mobility může pomoci určit konkrétní typ i množství pomůcek nezbytných pro podporu efektivních pracovních postupů i celkových výsledků.

Strategické plánování

Pochopení různých úrovní funkční mobility pacientů/klientů s pomocí galerie mobility může pomoci navést výzkumný a vývojový tým Arjo správným směrem při budoucím plánování.

Podpora pohyblivosti

Lidé jsou stvořeni k pohybu a my věříme, že podpora pohyblivosti ve zdravotnickém prostředí je klíčem ke kvalitní péči. Napomáhá uzdravování, důstojnosti i nezávislosti pacientů a přispívá k větší sebedůvěře i celkové pohodě ošetřujícího personálu. Galerie mobility umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce v akutní, dlouhodobé, bariatrické i speciální péči a také její dopady na kvalitu péče.

Podpora pohyblivosti

Lidé jsou stvořeni k pohybu a my věříme, že podpora pohyblivosti ve zdravotnickém prostředí je klíčem ke kvalitní péči. Napomáhá uzdravování, důstojnosti i nezávislosti pacientů a přispívá k větší sebedůvěře i celkové pohodě ošetřujícího personálu. Galerie mobility umožňuje posoudit úroveň mobility jednotlivce v akutní, dlouhodobé, bariatrické i speciální péči a také její dopady na kvalitu péče.