Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Podpora pohyblivosti

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je středobodem naší filozofie produktového designu. Je prostředkem, jímž poskytovatelům péče pomáháme si zachovat agilitu a efektivitu. Je cestou, která pečujícím osobám umožňuje se pohybovat volně a produktivně. A pacientům pomáhá zlepšovat jejich pohyblivost, čímž podporuje jejich uzdravení, důstojnost a soběstačnost.

MicrosoftTeams-image (35).png
Předcházejte dopadům imobility
MicrosoftTeams-image (33).png
Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti
Test new png
Chraňte pohodu pečujících osob
MicrosoftTeams-image (34).png
Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče

Jak vám můžeme pomoci podpořit pohyblivost ve zdravotnictví

Působíme ve čtyřech oblastech, abychom Vám pomáhali zlepšit kvalitu života Vašich pacientů, zajistit lepší pracovní prostředí pro zdravotnické pracovníky i zdravější výnosy pro Vaše zařízení.

EM Icon+background1

Předcházejte dopadům imobility

Dopady stavů způsobených imobilitou, jako jsou dekubity a VTE, jsou zničující. Tyto potenciálně fatální a přitom preventabilní stavy způsobují enormní utrpení pacientům a vysoké náklady poskytovatelům zdravotní péče.

nurse and patient hospital (3)
Sara Flex
EM Icon+background2

Podporujte větší mobilitu při zachování důstojnosti

Při dočasné či dlouhodobé imobilitě se značně zvyšuje riziko komplikací v souvislosti s poskytovanou péčí. Vede to ke snížení kvality života a důstojnosti pacientů, k rostoucí potřebě ošetřovatelských zásahů a zvyšujícím se nákladům zdravotnických zařízení.

EM Icon+background3

Chraňte pohodu pečujících osob

Odvětví zdravotnictví se vyznačuje jedním z nejvyšších počtů nefatálních pracovních úrazů. Pečující osoby jsou každý den vystaveny značnému riziku pracovních úrazů, které jim způsobují zbytečnou bolest a utrpení a zároveň odčerpávají cenné zdroje.

tired nurse shadow (4)
Haide Nordh with WoundExpress (3)
EM Icon+background4

Optimalizujte náklady a efektivitu v oblasti péče

Celosvětová poptávka po zdravotní péči narůstá a vyvíjí se. V budoucnu bude nutné vytvořit miliony nových pracovních míst v sektorech zdravotnictví a sociální péče, zdravotnická a pečovatelská zařízení přitom už nyní pociťují sílící tlak na snižování provozních nákladů a neefektivity.

Co pro mě znamená podpora pohyblivosti?

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).