Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Znalosti / Arjo Blog / 5 řešení podporujících péči jednou osobou

5 řešení podporujících péči jednou osobou


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Anglický pojem single-handed care, což v překladu znamená péči poskytovanou jednou rukou, jednoduše označuje způsob bezpečného přesunu osoby pomocí správného vybavení a vhodného počtu pečujících osob.

V některých pečovatelských prostředích jsou dlouhou dobu uplatňovány „neformální pracovní postupy“, které automaticky vyžadují přítomnost dvou pečujících osob při činnostech zahrnujících manipulaci s pacienty/klienty. V posledních letech však došlo k určitému posunu směrem k poskytování péče jednou osobou, což zejména platí v prostředí dlouhodobé péče.¹

„Tento posun souvisí s efektivitou práce i péče a se snižováním nákladů“¹

Pečující osoby mají více času, aby mohly naplňovat potřeby více pacientů/klientů, a zároveň se zlepšuje tok pacientů v nemocnicích poskytujících akutní péči, což umožňuje včasný příjem pacientů k hospitalizaci i jejich včasné propouštění¹.

Jsou-li ve správné míře zajištěny stropní zvedáky i další bezpečné vybavení pro manipulaci s pacienty/klienty, dochází ke snižování nákladů, jelikož péči může poskytovat jedna pečující osoba². Je tak dosaženo rovnováhy, aniž by pečující osoba a pacient/klient byli vystavováni zvýšenému riziku poranění a fyzického přetěžování. Pečujícím osobám to může pomoci prodloužit dobu mobility pacientů/klientů bezpečným způsobem během celého dne, zatímco terapeuti mohou využívat vybavení jako „druhý pár rukou“ k podpoře svých pacientů/klientů při rehabilitačních činnostech, čímž se snižuje riziko poranění i dopad na zdroje. Tento posun ve značné míře závisí na investicích do správného vybavení pro konkrétní pacienty/klienty a na používání odpovídajících ošetřovatelských dovedností k poskytování důstojné individualizované péče.

„Je tak dosaženo rovnováhy, aniž by pečující osoba a pacient/klient byli vystavováni zvýšenému riziku poranění a fyzického přetěžování“

 

Zde jsou některá z našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty, která podporují efektivní individualizovanou péči:

Podlahový zvedák Maxi Move® s manipulační podložkou

Podlahový zvedák Maxi Move je navržen tak, aby každodenní náročné úkony spojené s přesuny nebo polohováním pacientů či klientů mohla provádět jediná pečující osoba. Představuje tak všestranné řešení, které lze pomocí širokého výběru závěsných ramen přizpůsobit na míru potřebám pacientů/klientů, co se přesunů týče.

Manipulační podložka Transfer Sheet Arjo v sobě kombinuje výhody vaku používaného k polohování na lůžku a bočním přesunům s funkčností ložního prádla, neboť je vyrobena z měkkého prodyšného materiálu a mezi přesuny ji lze ponechat pod pacientem/klientem. U povrchu, na němž pacient/klient leží, testování neprokázalo žádné narušení charakteristik redistribuce tlaku. Studie také ukázala, že manipulační podložka Transfer Sheet může snížit biomechanickou zátěž pečujících osob³.

Stropní zvedák Maxi Sky® 2 s manipulační podložkou

Stropní zvedáky Maxi Sky 2 umožňují jediné pečující osobě hladký přesun pacientů či klientů bez nutnosti ručního zvedání. Snižuje se tím nebezpečí poranění jak pečující osoby, tak i osoby ve zvedáku. Stropní zvedák umožňuje provádět celou řadu různých činností.

Použití polohovacího vaku v kombinaci s pasivním zvedákem může snížit dopad na pracovní postupy pečujících osob při převalování a otáčení pacienta/klienta na lůžku.⁴

Možné jsou i činnosti prováděné vsedě na okraji lůžka nebo mimo něj. Použití stropního zvedáku s ambulantním vakem v kombinaci s chodítkem může poskytnout dodatečnou oporu i jistotu při nácviku chůze. Terapeut se tak může soustředit na vedení pacienta/klienta při činnosti i na správné používání a zároveň zajistit správné používání pomůcky pro zlepšení mobility.

Sara Plus® – elektrická stavěcí a zvedací pomůcka

Sara Plus je elektrická stavěcí a zvedací pomůcka, která je určena pro obsluhu jednou pečující osobou. Pomůcka Sara Plus vybavená odnímatelnou nožní deskou, opěrkou Arc Rest a vakem umožňuje aktivní přesun, udržení rovnováhy a nácvik kroků a chůze.

S pacientem/klientem posazeným na kraj lůžka může pomůcka Sara Plus podpořit rehabilitační činnosti a lze ji použít k podpoře pacienta/klienta, aby se sám postavil nebo posadil a aby se zapojil do funkčních činností, které mohou přispět ke zlepšení statické a dynamické rovnováhy a k přenášení váhy.

Stáhnout Souhrn klinických důkazů pro manipulaci s pacienty/klienty

Stáhnout
Sara® Stedy

Sara Stedy je pasivní pomůcka, která slouží k podpoře časné mobility tím, že jediné pečující osobě umožňuje asistovat pacientovi/klientovi při zvedání ze sedu do stoje.

Sara Stedy zjednodušuje každodenní přesuny a může povzbudit pacienty/klienty k aktivnějšímu zapojení do přesunu ze sedu do stoje.

 

Víceúčelové hygienické křeslo Carendo®

Víceúčelové hygienické křeslo Carendo je navrženo tak, aby veškerou hygienickou péči mohla poskytovat jediná pečující osoba, včetně svlékání a oblékání, úkonů na toaletě, sprchování i dalších hygienických úkonů bez zbytečných přesunů. Umožňuje efektivní provádění hygieny a sprchování v rámci jediného přesunu a zároveň zajišťuje pohodlnou pracovní polohu pečující osoby během celého procesu.

V dánské studii byl při použití křesla Carendo eliminován počet přesunů vyžadujících dva pracovníky.

Pomáháme Vám vytvářet bezpečné a efektivní prostředí pro práci i péči

Na základě validovaných externích důkazů i nejnovějších doporučených postupů Vám POSOUZENÍ ARJO INSIGHT poskytne objektivní přehled o potřebách Vašich pacientů a klientů, jakož i doporučení o typu a počtu vybavení potřebného k podpoře mobility, ke snížení rizika úrazů pečujících osob a k zajištění efektivních pracovních postupů.

Sledujte webinář na požádání

Podívejte se na záznam webináře Deborah Harrison věnovaný tzv. single-handed care a přístupu postavenému na personalizované péči pro podporu mobility. Klikněte sem a podívejte se na webinář na požádání.

Objednejte si předvedení našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty

Objevte výhody našich řešení pro manipulaci s pacienty/klienty díky osobnímu předvedení zástupcem společnosti Arjo. Pro rezervaci předvedení klikněte sem.

Objednejte si předvedení

Odkazy:

Harrison, D. Single Handed Care Part One The Winning Formula. ATToday, UK. Available from http://attoday. co.uk/single-handed-care-part-one-the-winning-formula/ Accessed on 02.04.2020

2. Smith H, Orchard S. The reduction of double handling in the community. The Column, 2009. 23(3)

3. Knibbe et al. Effects on Quality of Care and Work of a Transfer and Repositioning Device for horizontal transfers on an ICU, 2015

4. Totzkay, DL. Multifactorial Strategies for Sustaining Safe Patient Handling and Mobility. Crit Care Nurs Q, 2018. 41(3): p. 340–344

5. Hallström K. Wiese N. (2015) Improving Quality of Care and Workflow by Optimising the Working Conditions. A Case Study from a Danish Nursing Home. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9–14 August 2015)

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).