Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše historie
GettyImages-503848507_film_ed_2135x600.jpg

Naše historie

Naše historie

Činnost naší firmy vychází ze skutečné vášně a rozsáhlého know-how v oblasti zdokonalování péče a zvyšování kvality lidí trpících sníženou pohyblivostí a problémy spojenými s vysokým věkem. Toto know-how vzniklo v průběhu 60 let historie společnosti Arjo coby partnera pro sektor akutní a dlouhodobé péče.

Podnikatelský duch

Společnost Arjo založil v roce 1957 švédský podnikatel Arne Johansson. Název vznikl spojením vždy prvních dvou písmen jména a příjmení zakladatele. Původně společnost Arjo vyráběla komponenty a součásti strojů pro jiné výrobce, včetně výrobců zdravotnických prostředků. Arne Johansson byl jedním z prvních, kdo pochopil, jak důležité je vybavení pro koupání a přepravu ve zdravotnictví a v sektoru péče o seniory a jaký význam mají ergonomická vylepšení pro zdravotnické profesionály. Vyvinul celou řadu inovativních výrobků, které naplňovaly tyto potřeby ve Švédsku. Brzy nato začala společnost Arjo prodávat své výrobky i mimo Švédsko.

Globální expanze

Na konci 60. let expandovala společnost Arjo se svými výrobky do západní Evropy. Poptávka po nabízených produktech byla vysoká, a společnost Arjo rychle založila několik mezinárodních prodejních poboček, například ve Spojeném království, v Německu, Francii, Belgii a v USA. V 80. letech společnost Arjo posílila svou pozici klíčového hráče na mezinárodním trhu, když zakoupila americkou společnost Century a britskou firmu Mecenaids. Mezinárodní expanze pokračovala a společnost Arjo se brzy stala globálním hráčem v oblasti výrobků a vybavení pro hygienu a manipulaci s pacienty.

Posílení pozice na trhu

V roce 1972 uvedla společnost Arjo na trh svou první výškově nastavitelnou vanu. V roce 1989 vyvinula první generaci zařízení SARA (stavěcí a zvedací pomůcka), později systém pro zvedání pacientů Maxi Move. Vývoj inovativních technologií pokračoval až do 90. let, se zaměřením na výrobky z oblasti hygieny a systémů manipulace s pacienty.

Uvedení na burzu a akvizice společnosti Getinge

V roce 1993 byla společnost Arjo poprvé obchodována na stockholmské a londýnské burze cenných papírů. V tu dobu zaměstnávala společnost Arjo asi 1 100 zaměstnanců a její tržby dosahovaly přibližně 1 300 milionů SEK. V roce 1995 byla společnost Arjo odkoupena společností Getinge, která se v tu dobu snažila rozšířit nabídku svých výrobků o nemocniční lůžka, zvedáky na pacienty a systémy koupání. Společnost Arjo se tak stala základem obchodní oblasti Rozšířená péče společnosti Getinge.

Další expanze

Po přelomu tisíciletí proběhla celá řada akvizicí, jež měla za následek další posilování nabídky v oblasti hygieny a manipulace s pacienty. Například v roce 2004 byla realizována akvizice společnosti BHM Medical, což napomohlo k rozšíření sortimentu zvedáků pro klienty/pacienty společnosti Arjo. Významná byla též akvizice společnosti Huntleigh Technology PLC v roce 2007, po níž vznikla značka ArjoHuntleigh. První přelomový výrobek, který uvedla společnost Huntleigh, byl matracový systém Nimbus, jenž se v sortimentu společnosti Arjo nachází dodnes. Skupina Huntleigh Group působila v oblasti speciálních matrací pro léčbu dekubitů, lůžek pro intenzivní péči, speciální péči a ošetřovatelské domy, výrobků pro prevenci hluboké žilní trombózy a vybavení pro diagnostiku plodu a cév. Po mnoho let společnost Arjo v rámci skupiny Getinge reprezentovala obchodní oblast Rozšířená péče. V roce 2016 oznámilo představenstvo společnosti Getinge svůj záměr rozdělit Getinge na dvě části, Getinge a Arjo, aby mohla každá ze společností optimalizovat své podmínky pro rozvoj a naplňování svého potenciálu.

Dnes je společnost Arjo globální dodavatel zdravotnických prostředků a řešení, která zvyšují kvalitu života lidí, kteří trpí sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).