You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Naše historie

Naše historie

Činnost naší firmy vychází ze skutečné vášně a rozsáhlého know-how v oblasti zdokonalování péče a zvyšování kvality lidí trpících sníženou pohyblivostí a problémy spojenými s vysokým věkem. Toto know-how vzniklo v průběhu 60 let historie společnosti Arjo coby partnera pro sektor akutní a dlouhodobé péče.

Podnikatelský duch

Společnost Arjo založil v roce 1957 švédský podnikatel Arne Johansson. Název vznikl spojením vždy prvních dvou písmen jména a příjmení zakladatele. Původně společnost Arjo vyráběla komponenty a součásti strojů pro jiné výrobce, včetně výrobců zdravotnických prostředků. Arne Johansson byl jedním z prvních, kdo pochopil, jak důležité je vybavení pro koupání a přepravu ve zdravotnictví a v sektoru péče o seniory a jaký význam mají ergonomická vylepšení pro zdravotnické profesionály. Vyvinul celou řadu inovativních výrobků, které naplňovaly tyto potřeby ve Švédsku. Brzy nato začala společnost Arjo prodávat své výrobky i mimo Švédsko.

Globální expanze

Na konci 60. let expandovala společnost Arjo se svými výrobky do západní Evropy. Poptávka po nabízených produktech byla vysoká, a společnost Arjo rychle založila několik mezinárodních prodejních poboček, například ve Spojeném království, v Německu, Francii, Belgii a v USA. V 80. letech společnost Arjo posílila svou pozici klíčového hráče na mezinárodním trhu, když zakoupila americkou společnost Century a britskou firmu Mecenaids. Mezinárodní expanze pokračovala a společnost Arjo se brzy stala globálním hráčem v oblasti výrobků a vybavení pro hygienu a manipulaci s pacienty.

Posílení pozice na trhu

V roce 1972 uvedla společnost Arjo na trh svou první výškově nastavitelnou vanu. V roce 1989 vyvinula první generaci zařízení SARA (stavěcí a zvedací pomůcka), později systém pro zvedání pacientů Maxi Move. Vývoj inovativních technologií pokračoval až do 90. let, se zaměřením na výrobky z oblasti hygieny a systémů manipulace s pacienty.

Uvedení na burzu a akvizice společnosti Getinge

V roce 1993 byla společnost Arjo poprvé obchodována na stockholmské a londýnské burze cenných papírů. V tu dobu zaměstnávala společnost Arjo asi 1 100 zaměstnanců a její tržby dosahovaly přibližně 1 300 milionů SEK. V roce 1995 byla společnost Arjo odkoupena společností Getinge, která se v tu dobu snažila rozšířit nabídku svých výrobků o nemocniční lůžka, zvedáky na pacienty a systémy koupání. Společnost Arjo se tak stala základem obchodní oblasti Rozšířená péče společnosti Getinge.

Další expanze

Po přelomu tisíciletí proběhla celá řada akvizicí, jež měla za následek další posilování nabídky v oblasti hygieny a manipulace s pacienty. Například v roce 2004 byla realizována akvizice společnosti BHM Medical, což napomohlo k rozšíření sortimentu zvedáků pro klienty/pacienty společnosti Arjo. Významná byla též akvizice společnosti Huntleigh Technology PLC v roce 2007, po níž vznikla značka ArjoHuntleigh. První přelomový výrobek, který uvedla společnost Huntleigh, byl matracový systém Nimbus, jenž se v sortimentu společnosti Arjo nachází dodnes. Skupina Huntleigh Group působila v oblasti speciálních matrací pro léčbu dekubitů, lůžek pro intenzivní péči, speciální péči a ošetřovatelské domy, výrobků pro prevenci hluboké žilní trombózy a vybavení pro diagnostiku plodu a cév. Po mnoho let společnost Arjo v rámci skupiny Getinge reprezentovala obchodní oblast Rozšířená péče. V roce 2016 oznámilo představenstvo společnosti Getinge svůj záměr rozdělit Getinge na dvě části, Getinge a Arjo, aby mohla každá ze společností optimalizovat své podmínky pro rozvoj a naplňování svého potenciálu.

Dnes je společnost Arjo globální dodavatel zdravotnických prostředků a řešení, která zvyšují kvalitu života lidí, kteří trpí sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem.