You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Lůžka pro dlouhodobou péči

Lůžka pro dlouhodobou péči

Řada komunitních lůžek společnosti Arjo je určena k použití v ošetřovatelských domech, léčebnách i v prostředí domácí péče a představuje skutečné řešení pro dosažení nezávislosti.

Naše řada komunitních lůžek převzala mnoho funkcí, jimiž se vyznačuje naše řada lůžek určených pro akutní péči, aby je mohla nabídnout v novém designu vhodném pro použití v prostředí dlouhodobé péče.