You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nemocniční lůžka

Nemocniční lůžka

Nabízíme širokou řadu nemocničních lůžek a lůžek pro dlouhodobou zdravotní péči, která umožňují důkladnou kontrolu infekcí, nabízí pokročilé ergonomické prvky, pohodlí, bezpečnost a snadné používání a podporují efektivní řízení rizik.

Tato řada zahrnuje nemocniční lůžka, porodní lůžka, lůžka pro komunitní péči, lůžka pro pečovatelské domy, pediatrická lůžka, nosítka a související příslušenství na podporu a pomoc klientům/pacientům i ošetřujícímu personálu. Naše výrobky pomáhají snižovat riziko pádu, zlepšit péči o dekubity a podporovat nezávislost a pohodlí klienta/pacienta.