You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Medische bedden

Medische bedden

We leveren een ruim assortiment van ziekenhuisbedden en bedden voor langdurige zorg, die goede infectiebestrijding en een doeltreffend risicobeheer mogelijk maken, en die een betere ergonomie, groter comfort, meer veiligheid en een groter gebruiksgemak bieden.

Het assortiment omvat ziekenhuisbedden, bevallingsbedden, thuiszorgbedden, rusthuisbedden, pediatrische bedden en stretchers, en ook bijbehorende accessoires die zijn ontworpen om de zorgvrager en zorgverlener te ondersteunen en bij te staan. Onze producten zijn ontworpen met het oog op valpreventie, een betere preventie en behandeling van decubituswonden en een grotere zelfstandigheid en meer comfort van de zorgvrager.