You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bij ons staat een duurzame gezondheidszorg voorop

Bij ons staat een duurzame gezondheidszorg voorop

Lees het Arjo Sustainability Report 2020

Bij Arjo zit duurzaamheid in ons DNA. Sinds onze stichter Arne Johansson een reeks innovatieve hulpmiddelen voor patiëntentransfers ontwierp, hebben wij onze energie gewijd aan het verbeteren van de mobiliteit binnen de zorgsector. Zo maken wij meer hoogwaardige zorg mogelijk voor meer zorgvragers, en dragen we bij aan een duurzamer gezondheidszorgsysteem dat in de toenemende wereldwijde behoeften voorziet.

  • Verbeterde mobiliteit zorgt voor betere klinische resultaten voor zorgvragers.

  • Zorgverleners kunnen een hoogwaardige zorg bieden met een verminderd risico op werkgerelateerde letsels.

  • Onze oplossingen dragen bij aan effectieve processen en lagere kosten in de gezondheidszorg.

  • Door een energie- en hulpbronnenefficiënte productie en de lange levensduur van onze producten, is er een beperkte milieuimpact. Daarbij streven we er voortdurend naar onze milieuvoetafdruk in de waardeketen te verminderen.
Quotes_4_ENG.jpg

Arjo Sustainability Framework 2030

Het Arjo Sustainability Framework 2030 omvat een vaste agenda met heldere targets en activiteiten om zo continue verbetering binnen drie focusgebieden te waarborgen. De duurzaamheidsinspanningen zijn gebaseerd op beleid en een duidelijk ondernemingsbestuur op alle niveaus binnen de onderneming - een systematische werkwijze die de implementatie van belangrijke intiatieven mogelijk maakt.

Dit raamwerk omvat drie focusgebieden:

Onze leveranciers

Arjo is actief over de hele wereld en heeft een uitgebreid netwerk aan leveranciers
en partners. Aan hen stellen we dezelfde hoge eisen als aan onze eigen onderneming als het gaat om bedrijfsethiek en naleving van de regelgeving.

Duidelijk ondernemingsbestuur garandeert resultaten

Het Arjo Sustainability Framework 2030 is een integraal onderdeel van onze dagelijkse besluitvorming en activiteiten. Door een transparant bestuursproces waarborgen we dat er methodisch wordt gewerkt en de juiste prioriteiten worden gesteld om de gewenste resultaten te bereiken.

Naleving van kwaliteitsbeleid en wet- en regelgeving

Een aantal autoriteiten helpen ons te waarborgen dat medische hulpmiddelen veilig zijn en naar behoren werken. Het is belangrijk dat Arjo de regels naleeft die van toepassing zijn binnen de markten waar onze producten worden verkocht. 

Arjo heeft alle milieudoelstellingen in 2018-2020 behaald

Lees verder