Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Juridisch / Privacybeleid

Privacybeleid

Communicatie- of gebruiksgegevens
Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website, worden uw communicatiegegevens (zoals uw internetprotocoladres) of gebruiksgegevens (zoals gegevens over het begin, het einde en de duur van een toegangssessie en informatie over de telecommunicatiediensten die u gebruikt) technisch gegenereerd. Deze gegevens zijn mogelijk gerelateerd aan uw persoonsgegevens. Voor zover er een dwingende noodzaak is, vindt het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruiksgegevens plaats en wordt dit uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonsgegevens (zoals het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u op de website doorbrengt, de bekeken pagina's) verzamelen. We zullen deze gegevens mogelijk gebruiken en delen met onze wereldwijde gelieerde ondernemingen om de aantrekkelijkheid van onze websites te monitoren en de werking of inhoud daarvan te verbeteren.

Beveiliging
Ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging en tegen onbevoegde bekendmaking of toegang, maakt Arjo gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Links naar andere websites
De websites van Arjo bevatten links naar andere websites. Arjo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites.

Informatie over de verwerking van gegevens – Contactpersonen van zakelijke partners
Arjo AB (publ) en de bij de groep aangesloten bedrijven (“Arjo”) krijgen vaak contactgegevens van personen die optreden als contactpersoon voor leveranciers, klanten en andere bestaande of potentiële zakelijke partners (de “zakelijke partners”). Deze contactgegevens worden verstrekt door de contactpersoon zelf of door de betreffende zakelijke partner. Arjo verwerkt deze contactgegevens (waaronder persoonsgegevens) en is als zodanig de verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679)).

Persoonsgegevens van contactpersonen worden verwerkt om contact op te kunnen nemen met de betreffende zakelijke partner en ook om onze andere verplichtingen op basis van een relevante overeenkomst met de zakelijke partner na te komen. Voorts gebruiken wij de persoonsgegevens om marketingmateriaal en onderzoeken naar de zakelijke partner te sturen. Onze verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersoon is noodzakelijk voor door Arjo behartigde legitieme belangen en naar onze mening moeten deze belangen niet wijken voor uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden. De persoonsgegevens die wij in verband met contactpersonen verwerken, betreffen contactgegevens zoals naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en andere mogelijke contactgegevens die de persoon zelf heeft verstrekt.

De persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt door relevante personen binnen onze verkoop- en marketingorganisatie, maar ook door personen van onze financiële afdeling voor zover de verwerking verband houdt met facturering. De persoonsgegevens worden ook verwerkt door externe IT-partners (voor hosting, ondersteuning en andere IT-gerelateerde diensten) en bedrijven die Arjo helpen bij het verrichten van marketingdiensten en onderzoeken.

Persoonsgegevens die in e-mails, opgeslagen documenten enz. voorkomen, worden noodzakelijkerwijs automatisch in onze IT-systemen verwerkt.

Als u als contactpersoon van een van onze zakelijke partners vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u op elk moment via dataprivacy@arjo.com contact met ons opnemen voor meer informatie.

Arjo bewaart persoonsgegevens in verband met een contactpersoon of houdt deze bij zolang die persoon als contactpersoon optreedt met betrekking tot een van onze zakelijke partners.

Als contactpersoon van een van onze zakelijke partners hebt u op elk moment het recht te vragen om toegang tot en een bevestiging te krijgen van het bestaan van persoonsgegevens met betrekking tot u die in het bezit zijn van Arjo, en om te weten wat de inhoud en herkomst ervan is, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken om bijwerking of correctie ervan. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om wissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking, bezwaar maken tegen verwerking of verzoeken om doorgifte van gegevens in een machineleesbare vorm naar een andere gegevensbeheerder.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct behandelen, hebt u altijd het recht en de mogelijkheid om zich met uw bezorgdheid tot de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten) te wenden.


Neem contact met ons op als u met ons wilt praten over uw gegevens bij Arjo.