Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Onze strategie
Arjo.strategy1.jpg

Mobiliteit is de belangrijkste drijfveer voor gezondere resultaten

Onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband is tussen mobiliteit en het fysieke en mentale welzijn van mensen. Onze strategie is gebaseerd op één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg: het bieden van hoogwaardige zorg voor een toenemend aantal mensen met een afnemend aantal middelen. Mobiliteit speelt hierbij een cruciale rol.


Verbeterde mobiliteit verhoogt de kwaliteit van de zorg, voorkomt complicaties, verkort de zorgduur en vermindert het aantal werkgerelateerde letsels onder zorgverleners. We helpen zorginstellingen in het maken van keuzes richting positieve effecten door het verhogen van mobiliteit. We werken daarbij nauw samen met onze klanten om de voorwaarden voor hoogwaardige zorg te definiëren.
Als Mobility Outcome Partner in de zorg bieden we oplossingen waarbij we samen met onze klanten de unieke behoeften van elke zorgomgeving beoordelen. We ontwikkelen een programma op maat dat, naast de levering van juiste hulpmiddelen, ook de vaardigheden en werkwijze van het personeel behandelt. Door nauw samen te werken met de klant en gezamenlijke doelen te bepalen, nemen we de verantwoordelijkheid voor het creëren van een verandering in de zorgpraktijk, met betere klinische en financiële resultaten tot gevolg. Met deze holistische benadering richten we ons op een markt die tien keer groter is dan de markt waarin we momenteel actief zijn.
Arjo.strategy2.jpg

De visie van Arjo is om de meest betrouwbare partner te zijn bij het faciliteren van gezondere resultaten voor mensen met mobiliteitsuitdagingen.

Empowering Movement richting:

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
Arjo.strategy_5.jpg

Resultaatgerichte programma's voor de gezondheidszorg

De gezondheidszorg heeft te kampen met een toenemende behoefte aan patiëntenzorg en stijgende kosten. Onze klanten hebben ondersteuning nodig om een aantal uitdagingen op een nieuwe manier op te lossen, zodat ze hun werkzaamheden met betrekking tot zorgvragers, zorgverleners en hulpmiddelen kunnen optimaliseren. Arjo's strategie voor 2021-2030 heeft zich om die reden toegelegd om Mobility Outcome Partner te worden, waarbij we ons meer gaan toeleggen op resultaatgerichte programma's.

Wat betekent het om een Mobility Outcome Partner te zijn?

  • Samen met de klant beoordelen we de unieke behoeften van elke zorgomgeving op basis van gegevens over probleemgebieden die verband houden met verminderde mobiliteit, zoals werkgerelateerd letsel bij personeel, decubitus, en valincidenten bij zorgvragers.

  • Arjo ontwikkelt een programma op maat, dat naast de levering van de juiste hulpmiddelen ook de vaardigheden en werkwijze van het personeel behandelt.

  • Door nauw met de klant samen te werken aan gezamenlijke doelstellingen, nemen we de verantwoordelijkheid voor het creëren van een verandering in de zorgpraktijk, met betere klinische en financiële resultaten tot gevolg.

  • Door deze holistische benadering voor het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg willen we een bijdrage leveren aan het blijven realiseren van hoog kwalitatieve zorg.

Lees meer over de Positieve Acht-filosofie van Arjo

Lees meer over de Mobiliteitswijzer van Arjo

Onze succesfactoren

Onze basis wordt gevormd door drie belangrijke succesfactoren. Deze drie factoren zorgen voor de juiste omstandigheden waarin wij in staat zijn om een toonaangevende Mobility Outcome Partner te worden.
Arjo.Colleagues_750_250.jpg

Mensen en organisatie

Een vernieuwd bedrijfsmodel met een sterkere nadruk op resultaatgerichte verkoop zal nieuwe eisen stellen aan de organisatie. Het in kaart brengen en ontwikkelen van competenties zal daarom in de toekomst van groot belang zijn.
Arjo.Camilla_750_250.jpg

Digitalisatie

De rol van digitale oplossingen in de waardeketen van de zorg wordt steeds prominenter. Arjo werkt continu aan vooruitgang op dit gebied, bijvoorbeeld door uitbreiding van ons aanbod van digitale trainingen, instructievideo's, service en ondersteuning, en door het beheer van interne processen.
Arjo.750_250.jpg

Duurzaamheid

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1957 staat het bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg centraal. Het Sustainability Framework 2030 van Arjo is een ambitieuze agenda om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen.

Financiële doelstellingen 2023-2025

• Organische omzetgroei van 3-5% per jaar

• Aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 23% vanaf het hele jaar 2025

• Jaarlijkse omzetting werkkapitaal van meer dan 80%

• Arjo AG's dividend moet overeenkomen met 30-60% van de nettowinst