Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Onze strategie
Arjo.strategy1.jpg

Mobiliteit is de belangrijkste drijfveer voor gezondere resultaten

Onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband is tussen mobiliteit en het fysieke en mentale welzijn van mensen. Onze strategie is gebaseerd op één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg: het bieden van hoogwaardige zorg voor een toenemend aantal mensen met een afnemend aantal middelen. Mobiliteit kan hierbij een hoofdrol spelen.


Verbeterde mobiliteit verhoogt de kwaliteit van de zorg, voorkomt complicaties, verkort de zorgduur en minimaliseert het aantal werkgerelateerde letsels onder zorgverleners. We laten u de positieve gevolgen zien van verhoogde mobiliteit en werken samen met onze klanten om de voorwaarden voor hoogwaardige zorg te verbeteren.
Als Mobility Outcome Partner voor de zorg bieden we oplossingen waarbij we samen met onze klanten de unieke behoeften van elke zorgomgeving beoordelen. We ontwikkelen een programma op maat dat, naast de levering van juiste hulpmiddelen, ook de vaardigheden en werkwijze van het personeel behandelt. Door nauw met de klant samen te werken aan gezamenlijke doelstellingen, nemen we de verantwoordelijkheid voor het creëren van een verandering in de zorgpraktijk, met betere klinische en financiële resultaten tot gevolg. Met deze holistische benadering richten we ons op een markt die tien keer groter is dan de markt waarin we momenteel actief zijn.
Arjo.strategy2.jpg

De visie van Arjo is om de meest vertrouwde partner te zijn bij het faciliteren van gezondere resultaten voor mensen met mobiliteitsuitdagingen.

Het stimuleren van beweging om:

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
Arjo.strategy_5.jpg

Resultaatgerichte programma's voor de gezondheidszorg

De gezondheidszorg heeft te kampen met een toenemende behoefte aan patiëntenzorg en stijgende kosten. Onze klanten hebben ondersteuning nodig om een aantal uitdagingen op een nieuwe manier op te lossen, zodat ze hun werkzaamheden met betrekking tot zorgvragers, zorgverleners en hulpmiddelen kunnen optimaliseren. Arjo's strategie voor 2021-2030 heeft zich om die reden toegelegd om Mobility Outcome Partner te worden, waarbij we ons meer gaan toeleggen op resultaatgerichte programma's.

Wat betekent het om een Mobility Outcome Partner te zijn?

  • Samen met onze klant beoordelen we de unieke behoeften van elke zorgomgeving op basis van gegevens over probleemgebieden die verband houden met verminderde mobiliteit, zoals werkgerelateerd letsel bij personeel, decubitus, veneuze beenwonden en valincidenten bij zorgvragers.

  • Arjo ontwikkelt een programma op maat, dat naast de levering van de juiste hulpmiddelen ook de vaardigheden en werkwijze van het personeel behandelt.

  • Door nauw met de klant samen te werken aan gezamenlijke doelstellingen, nemen we de verantwoordelijkheid voor het creëren van een verandering in de zorgpraktijk, met betere klinische en financiële resultaten tot gevolg.

  • Door deze holistische benadering bij het oplossen van enkele van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg, richten we ons op een markt die tien keer groter is dan de markt waarin we momenteel actief zijn.

Lees hier meer over de Positive Eight-filosofie van Arjo 

Lees hier meer over ons werkmodel, de Mobiliteitswijzer van Arjo

Onze succesfactoren

Onze drie belangrijke succesfactoren hebben onze sterke basis mogelijk gemaakt, waardoor we bij uitstek in staat zijn om een toonaangevende Mobility Outcome Partner te worden.
Arjo.Colleagues_750_250.jpg

Mensen en organisatie

Een gewijzigd bedrijfsmodel met een sterkere nadruk op resultaatgerichte verkoop zal nieuwe eisen stellen aan de organisatie, en het in kaart brengen en ontwikkelen van inkomsten zal daarom in de toekomst van groot belang zijn.
Arjo.Camilla_750_250.jpg

Digitalisatie

De rol van digitale oplossingen in de waardeketen van de zorg wordt steeds prominenter. Arjo boekt aanzienlijke vooruitgang op dit gebied, bijvoorbeeld door uitbreiding van ons aanbod van digitale trainingen, instructievideo's, service en ondersteuning, en door het beheer van interne processen.
Arjo.750_250.jpg

Duurzaamheid

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1957 staat het bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg in het aanbod van Arjo centraal. Het Sustainability Framework 2030 van Arjo is een ambitieuze agenda om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen.

Financiële doelstellingen 2021-2023

• Gemiddelde organische omzetgroei van 3-5% per jaar

• Aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 23% vanaf het hele jaar 2023

• Jaarlijkse cash conversion van meer dan 80%

• Het dividend van de Groep moet overeenkomen met 30-60% van de nettowinst na belastingen