You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Medisch-chirurgische bedden

Medisch-chirurgische bedden

Medisch-chirurgische bedden die rekening houden met zowel zorgvrager en zorgverlener als veiligheid en risicobeheer, klinische resultaten, gebruiksgemak en onderhoud.

Onze oplossingen bestaan uit bedden voor obese zorgvragers die zwaarder zijn dan de veilige werkbelasting van standaardziekenhuisbedden en therapeutische bedden, die decubitus en longcomplicaties helpen voorkomen en behandelen.

De juiste hulpmiddelen kiezen en de bedomgeving van de zorgvrager efficiënt plannen kan financiële gevolgen op lange termijn hebben