Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Ondernemingsbestuur
arjo-city-skyline-malmo-banner.jpg

Ondernemingsbestuur

Het ondernemingsbestuur van Arjo is gebaseerd op de Zweedse wetgeving, de statuten van Arjo, de Zweedse Code of Corporate Governance ('de code') en het Rule Book for Issuers van Nasdaq Stockholm, evenals op andere relevante regelgeving en aanbevelingen.

De code gaat uit van het principe 'naleven of motiveren', wat betekent dat ondernemingen niet verplicht zijn om altijd elke regel van de code toe te passen, maar de vrijheid hebben om alternatieve oplossingen te kiezen die beter aansluiten op de specifieke omstandigheden van de onderneming, mits ze elke afwijking melden, de alternatieve oplossing beschrijven en de redenen voor de afwijking toelichten. Afwijkingen van de code worden gemeld in de jaarverslagen over ondernemingsbestuur van het bedrijf.
corpgov.JPG

Statuten

Hier vindt u de statuten van Arjo die zijn goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 27 april 2021.

Algemene vergaderingen

De algemene vergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van Arjo. Via deze vergadering oefenen de aandeelhouders invloed uit op de onderneming.

Raad van Bestuur

In dit gedeelte vindt u een presentatie van de raad van bestuur van Arjo en informatie over elk bestuurslid.

Het benoemingscomité

Het benoemingscomité dat de algemene jaarvergadering voorbereidt, wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie grootste aandeelhouders die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister van Euroclear dat vanaf 31 augustus een jaar vóór de algemene jaarvergadering wordt bijgehouden door Euroclear, een vertegenwoordiger van de kleinere aandeelhouders en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Auditors

De auditors controleren het jaarverslag, de boekhouding, de geconsolideerde rekeningen en het management door de raad van bestuur en de CEO aan de hand van algemeen erkende auditnormen.

Managementteam Arjo

Hier vindt u informatie over de leden van het managementteam van Arjo.

Remuneratie

Principes voor de remuneratie voor hogere directieleden, vastgesteld door de Algemene Vergadering van 2022.

Verslag ondernemingsbestuur

Download hier het nieuwste verslag over ondernemingsbestuur.