Duidelijk ondernemingsbestuur garandeert resultaten

Duidelijk ondernemingsbestuur garandeert resultaten

Onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid worden gestuurd door een proces waarbij alle niveaus van de onderneming betrokken zijn.

  • De CEO en het managementteam van Arjo zijn eindverantwoordelijk voor de duurzaamheidsagenda en beslissen over doelstellingen, geven richting voor de toekomst, evalueren gerapporteerde resultaten, identificeren verbeterpunten en implementeren plannen en activiteiten in de hele organisatie. De duurzaamheidsinspanningen worden uitgevoerd onder het operationeel beheer van de EVP HR & Sustainability.
  • De Raad van Bestuur van Arjo ontvangt regelmatige updates over de huidige status, het behalen van targets en plannen voor de toekomst, en evalueert en geeft tweemaal per jaar input voor de duurzaamheidsagenda.
  • Slimme, functieoverschrijdende teams zijn verantwoordelijke voor het leiden van projecten, het bereiken van doelstellingen en de daaropvolgende follow-up.
  • Lijnmanagers moeten zorgdragen dat hun medewerkers onze Gedragscode en de duurzaamheidsagenda begrijpen en zich eraan houden.
  • Interne gegevensverzameling vormt de basis van de rapportage. Vanaf 2022 zal de verslaglegging voldoen aan de eisen van het Global Reporting Initiative (GRI).

  • Het Arjo milieubeleid is in ontwikkeling en zal binnenkort beschikbaar zijn.

Ons beleid en onze richtlijnen