Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Tydlig styrning säkerställer resultat
Hållbarhet_header_5.jpg

Tydlig styrning säkerställer resultat

Styrningsprocessen för hållbarhetsarbetet involverar alla nivåer i bolaget

• VD och koncernledning har övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet, och beslutar om mål och ger vägledning framåt, utvärderar resultat och identifierar förbättringspunkter, samt implementerar aktiviteter i hela organisationen. Hållbarhetsarbetet leds operativt av EVP HR & Sustainability.
• Arjos styrelse får regelbunden rapportering kring nuläge, måluppfyllnad och planer framåt, samt utvärderar och ger input till hållbarhetsagendan två gånger per år.
• Smarta, tvärfunktionella team har ansvar för att leda projekt, möta mål och
genomföra uppföljning.
• Linjecheferna ansvarar för att deras medarbetare förstår och agerar i enlighet med vår uppförandekod och hållbarhetsagenda.
• Rapportering sker genom intern insamling och sammanställning av data. Från 2023 införs rapportering enligt riktlinjer för Global Reporting Initiative (GRI).

Våra Policys och Direktiv