Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Vår strategi
Arjo.strategy1.jpg

Ökad mobilitet - en nyckel till bättre resultat i vården

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människans fysiska och mentala välbefinnande. Vår strategi tar avstamp i vårdens främsta utmaning; att erbjuda fler människor vård av hög kvalitet med mindre resurser – och här är mobilitet en nyckelfaktor.

Ökad mobilitet höjer vårdkvaliteten, förebygger komplikationer, förkortar vårdtider och minimerar antalet belastningsskador bland personalen. Vi visar vägen till positiva effekter genom ökad mobilitet, och arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa bättre förutsättningar för god vård.
Som Mobility Outcome Partner till vården erbjuder vi lösningar där vi tillsammans med våra kunder gör en bedömning av varje vårdinrättnings unika behov, och utvecklar skräddarsydda program som utöver rätt utrustning även säkerställer personalens kompetens och arbetsmetoder. I nära samarbete med kunden tar vi ansvar för att skapa förändring av vårdpraxis, för att nå bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet. Genom detta helhetsgrepp adresserar vi en marknad som är tio gånger större än den där vi är verksamma idag.
Arjo.strategy2.jpg

Arjos vision är att vara den mest respekterade partnern för att skapa bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet i vården genom ökad mobilitet.

Strategy page text block.jpg
Arjo.strategy_5.jpg

Resultatbaserade program för vården

Vården står inför ett växande vårdbehov såväl som ett ökande kostnadstryck. För att optimera verksamheten ur ett patient-, vårdgivar och resursperspektiv behöver våra kunder hjälp med lösa ett antal utmaningar på nya sätt. En bärande del av Arjos strategi för 2021–2030 är därför att bli en Mobility Outcome Partner och utöka vår satsning på resultatbaserade program.

Vad innebär det att vara en Mobility Outcome Partner?

  • Tillsammans med kunden gör vi en bedömning av vårdinrättningens unika behov baserad på data för problemområden relaterade till nedsatt mobilitet, så som belastningsskador hos personal, tryck- och bensår samt fallincidenter bland patienter.
  • Arjo utvecklar ett skräddarsytt program som utöver rätt utrustning även säkerställer personalens kompetens och arbetsmetoder.
  • I ett nära samarbete med kunden tar vi ansvar för att skapa en förändring av vårdpraxis, och därmed nå bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet.
  • Genom att ta detta helhetsgrepp kring några av vårdens stora utmaningar adressera vi en marknad som är tio gånger större än den där vi är verksamma idag.

Läs mer om vår filosofi Positive Eight här

Läs mer om vår arbetsmodell Arjos Mobilitetsgalleri här

Våra nycklar till framgång

För att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att bli en ledande Mobility Outcome Partner, etablerar vi ett starkt fundament baserat på tre nyckelfaktorer.
Arjo.Colleagues_750_250.jpg

Människor & Organisation

En förändrad affärsmodell med ökat fokus på resultatbaserad försäljning ställer nya krav på organisationen, och därför är kompetensmappning och ­utveckling viktiga områden framåt.
Arjo.Camilla_750_250.jpg

Digitalisering

Digitala lösningar får en alltmer framträdande roll inom vårdens värdekedja. Vi tar stora kliv framåt inom detta område, bland annat genom att utveckla vårt digitala erbjudande när det gäller utbildning, instruktionsfilmer, service och support, samt för hantering av interna processer.
Arjo.750_250.jpg

Hållbarhet

Att bidra till en hållbar sjukvård är kärnan i Arjos erbjudande och dagliga arbete sedan bolaget grundades 1957. Arjos Hållbarhetsramverk 2030 är en ambitiös agenda för att ytterligare utveckla vårt hållbarhetsarbete.

Finansiella mål 2023-2025

• Årlig organisk försäljningstillväxt om 3–5 %

• Justerad EBITDA-marginal om cirka 23 % från och med helåret 2025

• Årlig cash conversion över 80 %

• Koncernens utdelning ska motsvara 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt.