Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleri för särskild vård

Mobilitetsgalleri för särskild vård

Mobilitetsgalleriet för särskild vård representerar även yngre personer som bor i särskilda stödboenden. Det kan handla om barn och tonåringar som vistas på anläggningar för särskilda behov eller bor i anpassade bostäder tillsammans med familjen.
circle7_555px.jpg

Möt patienterna

Patienterna i mobilitetsgalleriet för särskild vård representerar personer som kan ha nedsatt fysisk, psykosocial och/eller kognitiv förmåga, och som behöver både fysiskt och socialt stöd. Deras framtidsutsikter baseras på egna förmågor och de möjligheter de erbjuds, och därför behöver vårdpersonalen fokusera på personcentrerad vård som främjar och bevarar rörelseförmågan.
Albert SC_500x700.jpg

Albert

Denna patient kan utföra dagliga aktiviteter självständigt, utan hjälp från någon annan, men kan behöva visst stöd för att kunna hålla balansen.
Barbara SC_500x700.jpg

Barbara

Denna patient kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp, och den assistans hon behöver är i allmänhet inte krävande för vårdpersonalen.
Carl SC_500x700.jpg

Carl

Denna patient kan inte utföra dagliga aktiviteter utan hjälp, men kan bidra till eller delvis utföra aktiviteten själv.
Doris SC_500x700.jpg

Doris

Patienten kan inte själv utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Emma SC_500x700.jpg

Emma

Denna patient kan inte bidra aktivt till eller själv utföra några dagliga aktiviteter eller förflyttningar.
positive8_500x700v3.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.
Gå till nerladdningssektionen