Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleri för särskild vård / Doris

Doris SC_500x700.jpg

Doris

Doris behöver maximal assistans vid vård och förflyttning
Doris sitter i en rullstol i stödjande, bakåtlutad ställning med båda fötterna på fotstödet för att visa att hon är oförmögen att bära upp sin vikt. Trots att Doris saknar förmåga att sitta upprätt utan avsevärt stöd och sannolikt inte kan hjälpa till vid förflyttning eller omvårdnad kan hon ändå ha kvar en viss förmåga att hålla i mindre föremål, och därmed kanske kunna äta själv eller använda en tvättlapp.

  • Är beroende av vårdpersonal i de flesta situationer
  • Doris mörkt orangea blus signalerar att hon utgör en måttlig till hög risk för statisk och dynamisk överbelastning för vårdpersonalen
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet
bicycle_500px.jpg

Empowering Movement

Mobilitetsgalleriet är till stor hjälp för att skapa goda förutsättningar för mobilitet inom både akut- och långtidsvård när det används för att bedöma patientens mobilitetsnivå och hur den påverkar vårdkvaliteten.
Designing-for-Doris49098.jpg

Designa för Doris

Arjo har ett nära samarbete med arkitekter, vårdhemsansvariga, experter på säker patientförflyttning, patienter och anhöriga för att kunna designa utrymmen som passar den individuella patientens behov.
positive8_500px.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.