You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Badsystem

Badsystem

Våra badlösningar är kompatibla med ett brett utbud av lyft- och mobilitetshjälpmedel som underlättar förflyttning av patienter från sängen eller rullstolen till badet och tillbaka igen, i en enda smidig rutin.

Vårt urval av bad för sittande och bakåtlutad position är utformade för att även funktionshindrade vårdtagare ska kunna ta del av badets välgörande effekter.