Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Mobilitetsgalleriet / Mobilitetsgalleri för akutvård

Mobilitetsgalleri för akutvård

Akutvården tar hand om patienter vars behov förändras både snabbt och ofta. Patienternas tillstånd och rörlighet varierar kraftigt och kan förändras från timme till timme. Mobilitetsgalleriet för akutvård gör det enklare för vårdanläggningen att bedöma och kommunicera om vilka hjälpmedel och kompetenser som krävs för att möta mobilitetsbehoven hos varje enskild patient, hela vägen från Albert till Emma.
circle1_555px.jpg

Möt patienterna

Akutvården präglas av en patientgrupp som bara tillfälligt vistas på sjukhuset för att få en diagnos och lämplig vård. Det innebär att både tillstånd och vårdbehov varierar kraftigt, vilket kan innebära stora utmaningar för både vårdpersonal och vårdanläggning när det gäller patienternas förflyttningsbehov. Patienternas rörlighet och självständighet är i hög grad avgörande för hur mycket fysisk assistans de behöver och därmed också den fysiska belastningen (statisk och dynamisk) för vårdpersonalen. Akutvårdspatienterna går från Albert, Barbara, Carl och Doris fram till Emma. Var och en av dem representerar olika behov vad gäller mobilitet och vårdpersonal.
Albert AC_500x700.jpg

Albert

Den här patienten kan utföra dagliga aktiviteter självständigt, utan hjälp från någon annan.
Barbara AC_500x700.jpg

Barbara

Den här patienten kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp, och den assistans hon behöver är i allmänhet inte krävande för vårdpersonalen.
Carl AC_500x700.jpg

Carl

Patienten kan inte självständigt utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Doris AC_500x700.jpg

Doris

Patienten kan inte självständigt utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.
Emma AC_500x700.jpg

Emma

Denna patient kan inte bidra aktivt till eller själv utföra några dagliga aktiviteter eller förflyttningar.
positive8_500x700v3.jpg

Positiva åttan

Positiva åttan-filosofin visualiserar alla de positiva effekter som en förbättrad eller bevarad rörelseförmåga kan ha genom goda vårdmetoder, en effektiv arbetsmiljö och rätt utrustning.

Ladda ner material

För att du ska få hjälp att bedöma hur du på bästa sätt kan möta patienternas behov har vi sammanställt en rad informativa dokument med råd om hur du kan tolka de olika mobilitetsnivåerna och hur du kan använda våra produkter och lösningar så effektivt som möjligt.
Gå till nerladdningssektionen