Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Empowering Movement

Att skapa goda förutsättningar för mobilitet är i fokus i allt vi gör. Det är kärnan i vår produktdesignfilosofi. Det är så vi hjälper vårdgivare att förbli flexibla och effektiva. Det handlar om att göra det möjligt för vårdpersonal att röra sig fritt och produktivt. Och när det gäller patienterna handlar det om att förbättra deras rörlighet för att främja läkning, värdighet och oberoende.

MicrosoftTeams-image (35).png
Förhindra effekterna av immobilitet
MicrosoftTeams-image (33).png
Främja ökad rörlighet med värdighet
Test new png
Skydda vårdpersonalens välbefinnande
MicrosoftTeams-image (34).png
Optimera kostnader och effektivitet inom vården

Så kan vi hjälpa dig att stärka rörligheten inom vården

Vi arbetar inom fyra områden för att hjälpa dig att förbättra livskvaliteten för dina patienter, erbjuda en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och mer stabila resultat för din vårdinrättning.

EM Icon+background1

Förhindra effekterna av immobilitet

Effekten av åkommor orsakade av immobilitet, som exempelvis tryckskador och VTE, är förödande. Dessa potentiellt dödliga men ändå förebyggbara tillstånd orsakar enormt lidande för patienterna och resulterar i betydande kostnader för vårdgivare.

nurse and patient hospital (3)
Sara Flex
EM Icon+background2

Främja ökad rörlighet med värdighet

Vid omedelbar eller långvarig immobilitet ökar risken för vårdkomplikationer avsevärt. Detta leder till sämre livskvalitet och minskad värdighet för patienterna, ökat behov av vårdinsatser och ökade kostnader för vårdinrättningar.

EM Icon+background3

Skydda vårdpersonalens välbefinnande

Hälso- och sjukvården har en av de högsta frekvenserna av icke-dödliga arbetsskador. Varje dag löper vårdpersonalen stor risk att drabbas av arbetsrelaterade skador, vilket orsakar onödig smärta och lidande samtidigt som värdefulla resurser slösas bort.

tired nurse shadow (4)
Haide Nordh with WoundExpress (3)
EM Icon+background4

Optimera kostnader och effektivitet inom vården

Den globala efterfrågan på sjukvård växer och utvecklas. I framtiden måste miljontals nya arbetstillfällen skapas inom vård och omsorg, samtidigt som vårdinrättningar står under allt större press att minska sina driftskostnader och öka effektiviteten.

Vad betyder Empowering Movement för mig?

Arjos tekniker hjälper kunden

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.