You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vagnar och britsar

Vagnar och britsar

Lifeguard®-sortimentet med vagnar med variabel höjd erbjuder flexibla lösningar för att förbättra alla aspekter av patientomvårdnaden.

Vagnarna är slitstarka och lättanvända och deras låga vikt gör dem lättstyrda, vilket minskar förflyttnings- och hanteringsriskerna avsevärt. De har en mängd olika funktioner, tillval och tillbehör för att tillgodose en mängd olika kliniska behov och budgetar.