You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nosze i wózki

Nosze i wózki

Oferta wózków Lifeguard® o regulowanej wysokości oferuje elastyczne rozwiązania zaprojektowane z myślą o poprawie wszelkich aspektów związanych z transportem i opieką nad pacjentem.

Dzięki niewielkiej masie i doskonałej zwrotności solidne i łatwe w użytkowaniu wózki znacznie zmniejszają ryzyko związane z transportem i innymi czynnościami nad pacjentami. Szeroki wybór funkcji, opcji oraz dodatkowych akcesoriów pozwala na dostosowanie rozwiązań do różnych potrzeb klinicznych i możliwości finansowych klienta.