You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Profilaktyka odleżyn

Profilaktyka odleżyn

Kompleksowa oferta rozwiązań zapewniająca pomoc w leczeniu i zapobieganiu powikłaniom związanym z utratą mobilności.

Oferta Arjo w zakresie prewencji ran odleżynowych obejmuje łóżka specjalistyczne oraz szeroką gamę aktywnych i reaktywnych powierzchni terapeutycznych.

Istotną cechą naszej oferty jest również jej elastyczność — od materacy zintegrowanych z łóżkiem przez materace kładzione bezpośrednio na ramę łóżka po nakładki pasujące do różnych typów łóżek.