You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mankiety do profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Mankiety do profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Wykazano, że jednolite i sekwencyjne mankiety uciskające do profilaktyki naczyniowej Flowtron® nie zatrzymują ciepła oraz mają doskonałe właściwości w zakresie kontroli wilgotności; są to kluczowe czynniki decydujące o komforcie pacjenta i jego współpracy.