You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nosidła

Nosidła

Nosidła i ramy Arjo stanowią najistotniejszy element naszych systemów do przemieszczania pensjonariuszy/pacjentów.

Szeroki asortyment nosideł i ram zapewnia różne możliwości podnoszenia i przenoszenia pensjonariuszy/pacjentów. Podnośnik może być specjalnie dostosowany do poziomu mobilności pensjonariusza/pacjenta oraz do celu czynności, jaką wykonuje.

Szeroki asortyment nosideł i ram zapewnia różne możliwości podnoszenia i przenoszenia pensjonariuszy/pacjentów. Podnośnik może być specjalnie dostosowany do poziomu mobilności pensjonariusza/pacjenta oraz do celu czynności, jaką wykonuje.