Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Wiedza / Arjo Blog / Zapobieganie obrażeniom opiekuna: w czym są pomocne podnośniki podłogowe i sufitowe

Zapobieganie urazom opiekuna. Podnośniki podłogowe i sufitowe jako pomoc w codziennych transferach pacjentów


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Rutynowe zadania pielęgnacyjne nie powinny narażać opiekunów na ryzyko. Opiekunowie wielokrotnie w ciągu dnia wykonują zadania związane z przenoszeniem, zmianą pozycji i higieną. Jeśli te podstawowe zadania pielęgnacyjne nie są wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu, procesów i umiejętności opieki, naraża to opiekunów na choroby układu mięśniowo-szkieletowego i obrażenia. Zaleca się stosowanie odpowiednich mechanicznych urządzeń wspomagających mogących zwiększyć bezpieczeństwo opiekunów i zmniejszyć koszty związane z obrażeniami opiekunów.¹

„Podnośniki mechaniczne zmniejszają obciążenie kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego o 60%”²

Podnośnik podłogowy Maxi Move® z prześcieradłem do przenoszenia

Użycie podnośników podłogowych, takich jak Maxi Move, może zmniejszać liczbę obrażeń w pracy. Jeśli pacjent jest gotowy do przeniesienia z łóżka, może to wymagać użycia odpowiedniego sprzętu, takiego jak podnośnik pacjenta, aż do uzyskania stanu, gdy możliwe jest przenoszenie na krzesło. Odpowiednie wyposażenie do przenoszenia i siedzisko mają zasadnicze znaczenie dla realizacji tego celu. Wstawanie lub przemieszczanie z pozycji siedzącej powinno być bezpieczne dla pacjentów niezależnie od stopnia ich mobilności. Korzystanie z podnośników (oprócz innych urządzeń wspomagających transport pacjentów) jest kluczowym elementem każdego programu opieki nad pacjentem lub zmniejszania obrażeń opiekuna³

 

BADANIA LABORATORYJNE I OCENA PSYCHOFIZYCZNA WYKAZAŁY POZYTYWNE EKEFKTY KORZYSTANIA Z PODNOSNIKÓW²:

imagehb49g.png

 

 

  • Zmniejszenie obciążenia kręgosłupa u personelu pielęgniarskiego o 60%
  • Zmniejszenie o 66% potrzeby wykonywania czynności przy podnoszeniu
  • Zwiększenie poczucie komfortu i bezpieczeństwa podopiecznych w porównaniu z podnoszeniem ręcznym

Ta zmiana dotyczy wydajności pracy i opieki oraz redukcji kosztów¹. Badania specjalistów BHP wykazały, że spośród 62% wypadków zaraportowanych wśród ośrodków posiadających podnośniki aż 83% incydentów miało miejsce, gdy podnośnik nie był używany, a tylko 18% wypadków miało miejsce w czasie jego użytkowania⁴.

 
Podnośnik sufitowy Maxi Sky® 2 z prześcieradłem do przenoszenia

Wyniki badań wykazały, że podnośniki sufitowe, takie jak Maxi Sky 2, wymagają mniejszej siły do obsługi niż podnośniki podłogowe, a opiekunowie w środowisku domowym powinni być wyposażeni w podnośnik sufitowy w celu zmniejszenia ryzyka urazów5.

„Realizacja zapotrzebowania na podnośniki sufitowe na wczesnym etapie planowania zakładu ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wymagań montażowych takiego sprzętu”.

Wśród kwestii związanych z zapewnieniem sprzętu do bezpiecznego przemieszczania pacjentów można także rozważyć zastosowanie podnośników sufitowych, które wymagają mniej miejsca niż podnośniki podłogowe.

Obecnie przechodzi się na instalację podnośników sufitowych w celu zarządzania rosnącą populacją pacjentów zależnych od opiekuna oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracy opiekunów podczas opieki. W wielu europejskich krajach, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Holandia, priorytetem jest wydajność pracy przy ograniczonej dostępności pracowników opieki zdrowotnej. Dzięki zastosowaniu podnośnika z szyną sufitową i nosideł możliwa jest poprawa wydajności pracy, a liczba potrzebnych pielęgniarek jest znacznie mniejsza.

„Przenoszenie i przewożenie pacjentów z wykorzystaniem różnych technik, w tym przy użyciu odpowiednich urządzeń, takich jak podnośniki sufitowe, podłogowe oraz urządzenia do zmiany pozycji/przenoszenia, może pomóc w zmniejszeniu liczby urazów wśród opiekunów”

Urazy wśród opiekunów powstałe w miejscu pracy w wyniku przenoszenia i przewożenia pacjentów są częste. Przenoszenie i przewożenie pacjentów z wykorzystaniem różnych technik, w tym przy użyciu odpowiednich urządzeń, takich jak podnośniki sufitowe, podłogowe, pionizatory oraz urządzenia do zmiany pozycji/przenoszenia, może pomóc w zmniejszeniu liczby urazów wśród opiekunów oraz w promowaniu zdrowszych wyników dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Powiązane z tym korzyści finansowe dla organizacji są znane, ale aby odnieść sukces, istnieje wiele dowodów na to, że do wdrożenia każdego urządzenia (urządzeń) należy dołączyć odpowiedni rodzaj sprzętu w odpowiedniej liczbie i we właściwych lokalizacjach wraz z programem edukacyjnym, wsparcia i finansowania w całej organizacji.

Pobierz Podsumowanie dowodów klinicznych dotyczących przenoszenia pacjentów

Pobierz
Wsparcie w tworzeniu bezpiecznych i wydajnych środowisk pracy i opieki

W oparciu o sprawdzone dane zewnętrzne i najnowsze wytyczne OCENY ANALITYCZNE ARJO zapewniają obiektywne wskazówki na temat typu i liczby urządzeń niezbędnych do wspierania mobilności i wydajności pracy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka przeciążenia i obrażeń opiekunów.

Zamów prezentację naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów

Poznaj zalety naszych rozwiązań do przemieszczania pacjentów podczas spersonalizowanej prezentacji prowadzonej przez przedstawiciela Arjo. Kliknij tutaj, aby zamówić prezentację.

Arjo_Book a demonstration_Slim 02.jpg

Źródła

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2nd Edition

2. Collins JW, et al. Inj Prev 2004; 10(4):201–211

3. Matz M, 2019. Patient Handling and Mobility Assessments: Opracowanie techniczne, drugie wydanie.

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities – United States, 2012-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Tom 64. Nr 15

5. Alamgir, H., S. Yu, C. Fast et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577

 

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt