Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Viden / Arjo Blog / Undgå skader blandt plejepersonalet: Sådan kan gulv- og loftlifte hjælpe

Undgå skader blandt plejepersonalet: Sådan kan gulv- og loftlifte hjælpe


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

Rutinemæssige plejeopgaver bør ikke udsætte plejepersonalet for risiko. Plejepersonalet udfører forflytninger, ompositionering og hygiejneopgaver mange gange i løbet af en dag. Hvis disse grundlæggende plejeopgaver ikke foretages med de rette hjælpemidler, plejeprocedurer og kompetencer, kan plejepersonalet risikere at få muskuloskeletale sygdomme og skader. Det anbefales at anvende de rette hjælpemidler, som kan forbedre plejepersonalets sikkerhed og reducere de høje omkostninger i forbindelse med skader hos plejepersonalet.¹

"Mekaniske løft reducerer den tilbagekomprimerende kraft på plejepersonalet med ca. 60 %"²

Maxi Move® gulvlift med forflytningslagen

Brug af gulvlifte, f.eks. Maxi Move, kan reducere antallet af arbejdsrelaterede skader. Hvis plejemodtageren er klar til forflytning ud af sengen, kan det indledningsvis indebære anvendelse af hjælpemidler såsom et liftsystem til plejemodtagere, indtil assisterede, stående forflytninger til stolen kan opnås. Passende forflytningsudstyr og sædesystemer er afgørende for at kunne opfylde dette mål og sikre, at plejemodtagere på forskellige niveauer kan sidde op sikkert. Brugen af mekanisk løfteudstyr (ud over andet hjælpeudstyr til håndtering af plejemodtagere) er en vigtig del af ethvert program for håndtering af plejemodtagere eller skader på plejepersonalet³

 

ET BIOMEKANISK LABORATORIEFORSØG OG PSYKOFYSISK EVALUERING VISTE, AT MEKANISKE LIFTE²:

 

 

  • Reducerer den tilbagekomprimerende kraft på plejepersonalet med ca. 60 %
  • Fjerner 66 % af løfteaktiviteterne pr. forflytning
  • Øger plejemodtagernes oplevelse af komfort og sikkerhed sammenlignet med manuelle løft

Dette skift er relateret til arbejds- og plejeeffektivitet og til omkostningsreduktion¹. En undersøgelse fra Occupational Health Safety Network viste, at ud af de 62 % af skaderne, der omfattede data om løfteudstyr, opstod næsten 83 % af skaderne, når løfteudstyret ikke blev brugt, mens kun 18 % af skaderne opstod, når udstyret blev brugt⁴.

 
Maxi Sky® 2 loftlift med forflytningslagen

Biomekaniske belastningsresultater fra et studie har vist, at loftlifte, f.eks. Maxi Sky 2, kræver mindre kraft til betjening end gulvlifte, og at plejepersonalet i et plejehjemsmiljø bør udstyres med en loftlift for at reducere risikoen for skader5.

"Det er afgørende at tage højde for behovet for loftlifte tidligt i planlægningen af plejehjemmet for at kunne imødekomme de installationskrav, der stilles til sådanne hjælpemidler."

Pladsaspekter i forbindelse med tilrådighedsstillelse af udstyr til sikker håndtering af plejemodtagere kan også håndteres med loftlifte, idet loftlifte kræver mindre plads i forhold til passive gulvlifte.

Loftlifte bliver i stadigt stigende grad anvendt til håndtering af et stigende antal afhængige plejemodtagere og til håndtering af plejepersonalets arbejdssikkerhed og effektivitet, når plejen udføres. Arbejdseffektivitet i forhold til den reducerede tilgængelighed af plejepersonale står højt på dagsordenen i mange europæiske lande såsom Tyskland, Storbritannien og Holland. Arbejdseffektivitet kan opnås med loftskinnelifte og båresejl, og antallet af sygeplejersker reduceres herved betydeligt.

"Hvis forflytninger i forbindelse med håndtering af plejemodtagere sker ved hjælp af en multifacetteret metode, herunder brug af relevante enheder såsom loftlifte, gulvlifte og repositionerings-/forflytningsenheder, kan det bidrage til at reducere antallet af skader blandt plejepersonalet"

Arbejdsskader blandt plejepersonale som følge af håndtering af plejemodtagere er almindelige. Hvis forflytninger i forbindelse med håndtering af plejemodtagere sker ved hjælp af en multifacetteret metode, herunder brug af relevante enheder såsom loftlifte, passive og aktive gulvlifte samt repositionerings-/forflytningsenheder, kan det bidrage til at reducere antallet af skader blandt plejepersonalet og skabe sundere resultater for dem, der er påvirket af mobilitetsudfordringer. De hermed forbundne omkostningsfordele for organisationen er anerkendte, men for at det skal give resultater er der overvældende evidens for, at implementering af en eller flere enheder skal ledsages af den rigtige type hjælpemidler i et tilstrækkeligt antal og på passende lokationer sammen med et uddannelsesprogram, støtte og finansiering i hele organisationen.

Download resuméet af klinisk evidens for håndtering af plejemodtagere

Download
Hjælper jer med at skabe sikre og effektive miljøer til arbejde og pleje

ARJO INSIGHT ASSESSMENTS er baseret på godkendt ekstern dokumentation og de seneste retningslinjer og giver jer objektiv vejledning om typen og antallet af hjælpemidler, der er nødvendige for at fremme mobilitet og effektivisering af arbejdsgangene, samtidig med at risikoen for overbelastning og skader på plejepersonalet mindskes.

Book en demonstration af vores løsninger til håndtering af plejemodtagere

Opdag fordelene ved vores løsninger til håndtering af plejemodtagere med en personlig demonstration fra en Arjo-repræsentant. Klik her for at booke en demonstration.

Bestill en demo

Referencer

1. Matz M (2019), Patient Handling and Mobility Assessments, 2nd Edition

2. Collins JW, et al. Inj Prev 2004; 10(4):201-211

3. Matz M, 2019. Patient Handling and Mobility Assessments: A White Paper Second Edition

4. Gomaa et al. Occupational Traumatic Injuries Among Workers in Health Care Facilities - United States, 2012-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Weekly 2015. Vol. 64. No. 15

5. Alamgir H, Yu S, Fast C et al (2008). Efficiency of overhead ceiling lifts in reducing musculoskeletal injury among carers working in long-term care institutions. Injury, 39:570-577