Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Om os / Juridiske oplysninger / Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Ved at benytte dette websted accepterer du de angivne vilkår og betingelser. Det betyder, at du omhyggeligt bør læse hele denne juridiske meddelelse, herunder Vilkår for anvendelse, før du begynder at benytte webstedet og med jævne mellemrum derefter, idet Arjo kan foretage ændringer og opdateringer af den.

Ingen garantier osv.

Dette er en generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Arjos websted på www.arjo.com. Bemærk, at der kan være yderligere ansvarsfraskrivelser og bemærkninger på de enkelte websteder for virksomheder inden for Arjo.

De oplysninger, der udgives på dette websted er leveret af Arjo AB og virksomhedens associerede selskaber ("Arjo") og er kun beregnet til oplysningsmæssige formål. De skal ikke opfattes som rådgivning eller nogen form for anbefaling, og dette websted er ikke beregnet til at danne grundlag for nogen form for beslutning eller handling. Indholdet er måske ikke dækkende eller opdateret. Alle oplysninger gives i god tro, men UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, og al brug af oplysninger eller materiale på dette websted sker alene på brugerens eget ansvar. 

Intet på dette websted må anses som udgørende en opfordring til at investere i eller på anden vis handle med Arjo-værdipapirer. Faktiske resultater og faktisk udvikling kan være væsentligt forskellige fra enhver form for fremadrettede erklæringer, der er angivet på dette websted (se nedenfor). Tidligere udvikling i prisen på værdipapirer må ikke anvendes som vejledning til deres fremtidige udvikling.

Arjo garanterer ikke, at der vil være adgang til webstedet til enhver tid, eller at webstedet eller serveren, der stiller det til rådighed, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Fremadrettede erklæringer

Dette websted kan indeholde visse fremadrettede erklæringer om fremtidige aktiviteter, resultater eller markedsforhold. Sådanne fremadrettede erklæringer er udelukkende baseret på vores synspunkter og forventninger til fremtidige begivenheder på det tidspunkt, hvor erklæringerne blev fremsat. Der er ikke nogen garanti for, at sådanne forventninger vil blive indfriet. Idet fremadrettede erklæringer involverer formodninger og vurderinger, der er underlagt både kendte og ukendte risici og usikkerheder, kan resultatet afvige væsentligt fra det, der er angivet i erklæringerne. Vi påtager os ikke nogen form for forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere nogen form for fremadrettede erklæringer, hvad enten det er som resultat af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet, udover hvad der er påkrævet i lovgivningen eller i børsbestemmelserne. 

Ophavsret og varemærker

Udover hvor det er angivet, har Arjo ophavsret, relaterede rettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder på indholdet på dette websted. Det omfatter varemærket "Arjo" og andre logoer og varemærker, der kan være vist på dette websted. Arjos logoer, varemærker, ophavsretsbeskyttet arbejde og relaterede rettigheder må ikke anvendes eller reproduceres uden vores forudgående skriftlige samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvis du sender nogen form for oplysninger eller materiale til os via dette websted, skal du være opmærksom på, at Arjo kan bruge disse oplysninger og materialer over hele verden, uden tidsbegrænsning (eller i mindst 50 år), kan foretage ændringer af det, udgive det og kan også overføre eller på anden måde anvende det over for tredjeparter. Du vil ikke få udbetalt nogen form for kompensation for en sådan anvendelse. Ved at sende os oplysninger eller materialer via dette websted, accepterer du ovenfor nævnte anvendelse fra Arjos side og garanterer, at du har ret til at sende oplysningerne eller materialerne til Arjo i henhold hertil.

Landespecifikke oplysninger

Webstedet indeholder oplysninger om produkter, der måske er og måske ikke er tilgængelige i bestemte lande, og som, hvis de er tilgængelige, kan være eller ikke være godkendt til salg af en offentlig myndighed til anvendelse ved forskellige indikationer og restriktioner i forskellige lande. Hvert enkelt land har specifikke love, regler og lægefaglig praksis vedrørende kommunikation af medicinske eller andre oplysninger om medicinske produkter på internettet. Intet heri skal opfattes som opfordring til køb af eller promovering af noget produkt, der ikke er godkendt iht. love og regler i de stater eller lande, hvor læseren er bosiddende. Men vores produkter og vores websted overholder de gældende love for det land, læseren har valgt.

Ændringer/opdateringer

Vi forbeholder os ret til at ændre en hvilken som helst del på denne website inklusive denne juridiske meddelelse når som helst uden varsel. Vi er ikke forpligtet til at holde dette websted opdateret.