Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Tjenester og løsninger / Løsninger til sundhedssektoren / Arkitekter og planlæggere

Din samarbejdspartner inden for design af institutioner

Vi har i mange år samarbejdet tæt med arkitekter, plejehjemsledere, eksperter inden for sikker patienthåndtering, plejemodtagere og pårørende. Vores erfaring har lært os, at hvis man vil udvikle effektive plejeinstitutioner og opnå et godt arbejdsmiljø, er det nødvendigt at have den rigtige kombination af miljø, udstyr og plejekompetencer. Det er derfor afgørende vigtigt, at man tidligt i planlægningsfasen til en ny institution sørger for tilstrækkeligt med plads. Derfor har vi udviklet Arjo Portal til arkitekter og planlæggere.

 

Se videoen ovenfor om, hvordan vi yder support gennem hele projektforløbet lige fra indledende rådgivning om lokalelayout og pladskrav til support til tegninger og udstyrsinstallationer

Det kan du finde på portalen:

  • Pladskrav - Layouttegninger med mål, der giver tilstrækkelig plads til plejepersonale, plejemodtagere og manøvrering af udstyr
  • Indsigt – Vores samling af artikler om bedste praksis og designkrav ved planlægning af forskellige plejemiljøer
  • Downloads - CAD-bibliotek (2D og 3D) over individuelle produkter, komplette rumløsninger og pladskrav

Tilmeld dig for at få gratis adgang og komme i gang.

ProcessAP.png

Vi støtter dig i hver fase af projektet

Indsigt og råd

 

Vores konsulenter hjælper dig med at analysere din plejeinstitutions behov for arbejdsplads, mekaniske hjælpemidler og medarbejderuddannelse med en skræddersyet plan for at skabe de bedst mulige forhold for et sikkert miljø til plejemodtagerhåndtering.

Serviceydelser
• Institutionsvurdering
• Behovsanalyse
• Arbejdsmiljøanalyse
• Rumplanlægning

Vurderingsværktøjer
• Positive Eight
• Mobility Gallery

Planlægning af institutionen


I de tidlige faser af et projekt giver vi praktiske råd om planlægning og design af plejeinstitutioner samt designmæssig inspiration til forskellige typer lokaler.

Pladskrav
• Retningslinjer og anbefalinger
• 2D-tegninger
• Venderadius

Lokaleeksempler og oplysninger
• Toilet og brusebad
• Centralt badeområde
• Urent skyllerum

Produkttegninger
• 2D-tegninger

Designsupport

 

Vi støtter institutionsprojekter med installationstegninger og andre tekniske specifikationer samt med let adgang til produkttegninger og BIM-objekter.

Produkttegninger
• 3D-tegninger
• BIM-objekter

Produktspecifikationer

Installationstegninger og
specifikationer

Produkter


Arjo kan levere komplette specifikationer, teknisk information, tegninger, installations- og betjeningsvejledninger til alle Arjo-produkter.

Produktinstallationer og dokumentation
• Komplette specifikationer
• Tekniske oplysninger
• Tegninger
• Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
• Ibrugtagnings- og valideringsdokumentation

Uddannelse og support

arjo_positive_eight2.png

Vi baserer vores arbejde på filosofien De 8 Positive™, der tager udgangspunkt i kombinationen af miljø, udstyr og plejekompetencer. Den visualiserer de positive effekter for både plejepersonale og plejemodtagere, der opnås ved forbedret mobilitet. Ved at sikre tilstrækkeligt plads sørger I for at maksimere mulighederne for at vælge det rigtige udstyr og bruge de korrekte arbejdsteknikker, så arbejdsforholdene for både plejepersonalet og plejemodtagerne optimeres. Det forbedrer hele plejeprocessen, hvilket resulterer i gladere, sundere og mere mobile plejemodtagere og patienter.

arjo_mobility_gallery-22.png

Vores metode – Mobility Gallery™

Vi har udviklet Mobility Gallery™, et valideret risikovurderingsværktøj, der er baseret på fem persontyper og deres funktionelle mobilitetsniveauer; fra helt mobile og uafhængige personer (Albert) til dem, der er helt sengeliggende (Emma), navngivet i alfabetisk rækkefølge fra A til E. Med udgangspunkt i disse fem persontyper har vi specificeret funktionelle pladsbehov, der tager højde for det anbefalede udstyr til hvert mobilitetsniveau og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Space Image (1).jpg

Tilstrækkelig plads er vigtigt

Det handler om også at planlægge efter fremtidige behov, og det påvirker både effektiviteten og kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet for plejepersonalet.


Som vi har beskrevet i vores filosofi De 8 Positive, kan et fyldestgørende miljø, det rigtige udstyr og plejepersonale med de rigtige kompetencer katalysere en kædereaktion af fordele, der fører til forbedret pleje med mere mobile plejemodtagere, et reduceret antal arbejdsrelaterede skader og forbedrede økonomiske resultater.
Planlægningen skal tage højde for alle plejemodtageres mobilitetsniveauer for at skabe et plejemiljø, der fungerer for Albert, som er oppegående, Carl, som har brug for en masse støtte og stimulering, og Emma, som er fuldstændig afhængig af hjælp. For at kunne hjælpe dig med at planlægge og designe plejeinstitutioner har vi udviklet en række aktiver som eksempelvis situationsmæssige pladskrav, venderadier og komplette lokalekoncepter og layouteksempler, som er til rådighed i Arjo Håndbog til arkitekter og planlæggere.

Arjo-tekniker hjælper kunden

Vi er her for dig!

Kan du ikke finde det, du søger? Lad os hjælpe dig.