You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Alternerende tryk

Alternerende tryk

Et trykfordelende topmadrassystem med to funktioner

Vores udvalg af aktive madrasser

Vores udvalg af Active Therapy-underlag tilbyder trykaflastning til forebyggelse og behandling af vævsnedbrydning, hvilket fremmer de kliniske resultater, understøtter plejemodtagerens sikkerhed og komfort og reducerer unødvendige udgifter.

Vores løsninger har forbedret standarderne for pleje i hele verden ved at tage udgangspunkt i plejemodtagerens behov. Vores udvalg af tryksårsforebyggende madrasser, topmadrasser, terapeutiske senge og helmadrassystemer hjælper plejeinstitutioner med at opnå deres mål inden for sårbehandling og hjælper samtidig med at håndtere de komplikationer og udgifter, der er forbundet med tryksår.

Innovative løsninger og trykfordelende madrasser hjælper med håndtering og pleje af sygeligt overvægtige plejemodtagere og giver en værdig og sikker behandling. Denne avancerede terapiform er designet til at optimere plejemodtagerens forudsætninger for at opnå et godt behandlingsresultat. Den hjælper med at behandle og forebygge lungekomplikationer forbundet med immobilitet.