Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Viden / Mobility Gallery
Mobility gallery top image

Mobility Gallery

Arjo Mobility Gallery er et vurderings- og kommunikationsværktøj, der er baseret på fem mobilitetsniveauer fra A-E. Dette værktøj blev oprindeligt udviklet til miljøer med  langvarig pleje for at forbedre vurdering og kommunikation i forbindelse med beboeres funktionelle mobilitet og den indvirkning, som det har på ydelsen af pleje.

Mobility gallery icons.jpg

Hvert mobilitetsniveau er personliggjort med Albert, Barbara, Carl, Doris og Emma. Billedet i midten af cirklen repræsenterer beboerens eller plejemodtagerens funktionelle mobilitetsniveau, fra uafhængig til afhængig, mens de forskellige farver repræsenterer plejepersonalets potentielle risiko, når de yder pleje uden passende udstyr.

 

Det er vigtigt at forstå, hvordan din beboer eller plejemodtager kan bidrage til sin egen mobilitet, samt hvordan du beskytter plejepersonalet mod skader, når du skal identificere de korrekte hjælpemidler og plejeprocesser for at facilitere eller opretholde mobilitet.

Mobility Gallery skaber tillid ved at...

Vurdering af mobilitetsniveauer

Mobility Gallery anvender fem farvekodede ikoner til at vise plejemodtagerens/beboerens funktionelle mobilitetsniveau, fra uafhængig til afhængig.

Visualisering af risici

Mobility Gallery giver dig mulighed for at visualisere risici ved hjælp af farvede cirkler. Disse viser den potentielle risiko ved fysisk overbelastning af plejepersonalet ved hjælp af trafiklysrisikoinddelingen, hvor grøn er lav risiko, og rød er høj risiko.

Identificering af muligheder for forbedring/opretholdelse af mobilitet

Mobility Gallery giver dig mulighed for at identificere de korrekte hjælpemidler for at fremme mobilitet
og forbedring eller opretholdelse af funktion og mobilitet.

Find kvalitetsplejeløsninger:

Mobility Gallery kan hjælpe med at vurdere de korrekte hjælpemidler, der kan fremme funktionel mobilitet i daglige opgaver og forflytninger.

Evaluering af institutionsresultater

Mobility Gallery kan hjælpe med at identificere typen og antallet af hjælpemidler, der er brug for, for at fremme effektive arbejdsgange og resultater.

Strategisk planlægning

Når du forstår de forskellige funktionelle niveauer for plejemodtagere/beboere ved hjælp af Mobility Gallery, hjælper det Arjos forsknings- og udviklingsteams i forhold til den fremtidige planlægning.
Empowering Movement Banner

Empowering Movement

Mennesker er skabt til at bevæge sig, og vi mener, at plejemiljøerne er afgørende for kvalitetspleje. Dette bidrager til plejemodtagernes heling, værdighed og uafhængighed samt til sundhedspersonalets selvtillid og generelle velvære. Mobility Gallery gør det muligt at vurdere et individs mobilitetsniveau inden for akut, langvarig, bariatrisk og specialpleje, samt hvordan det påvirker plejekvaliteten.