You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Lateral forflytning og repositionering

Lateral forflytning og repositionering

Arjo tilbyder et komplet udvalg af glidehjælpemidler med lav friktion, hvilket er det eneste, der behøves, for sikkert at kunne foretage mange forskellige manøvrer som f.eks. tværgående forflytninger og lejringsskift af plejemodtagere i sengen. Det giver nemme og sikre forflytninger.