You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Lateral forflytning og repositionering

Lateral forflytning og repositionering

Arjo tilbyder et komplet udvalg af glidehjælpemidler med lav friktion, hvilket er det eneste, der behøves, for sikkert at kunne foretage mange forskellige manøvrer som f.eks. tværgående forflytninger og lejringsskift af plejemodtagere i sengen. Det giver nemme og sikre forflytninger.

Gør opgaveløsningen nemmere og mere sikker

Tværgående forflytninger, at sætte plejemodtagere op, flytte dem højere op i sengen eller vende dem fra den ene side til den anden, er eksempler på den type opgaver, der nemt kan udføres med et minimum af anstrengelse, når man bruger glidehjælpemidler fra Arjo.

Vi har udviklet et bredt udvalg af lagner med håndtag og rørformede glidehjælpemidler for at imødekomme behov og udfordringer i både akutmiljøer og miljøer til langsigtet pleje.

Engangsudgaven MaxiOnce™ til kun én plejemodtager er perfekt til hospitaler eller plejeinstitutionsområder med en høj plejemodtagerudskiftning og høje krav vedrørende infektionskontrol. Den plejemodtagerspecifikke engangsudgave MaxiSlide Flites™ bliver hos plejemodtageren gennem hele vedkommendes ophold på hospitalet eller plejeinstitutionen, og den vaskbare genbrugsudgave MaxiSlides™ er velegnet til både akut pleje og langsigtet pleje.