You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sideveis forflytning og reposisjonering

Sideveis forflytning og reposisjonering

Vi tilbyr et komplett utvalg av glidehjelpemidler med lav friksjon, med alt som kreves for å utføre en rekke manøvre på en sikker måte, for eksempel sideveis forflytning og reposisjonering av beboere/pasienter i sengen. Det gjør arbeidet lettere og sikrere.

Gjør arbeidet lettere og sikrere

Sideveis forflytning, å sette opp en beboer/pasient, å flytte dem opp i sengen, samt å snu dem fra side til side er oppgaver som kan utføres enkelt og med minimal belastning ved hjelp av Arjo glidehjelpemidler.

Et bredt utvalg av flate laken med håndtak og rørglidelaken er utviklet for å møte behovene og utfordringene innen både akuttpleie og langsiktige pleiemiljøer.

MaxiOnce™ for engangsbruk er ideelle for sykehus eller institusjoner med høy pasientgjennomstrømning og høye krav til infeksjonskontroll. Pasientspesifikke MaxiSlide Flites™ for engangsbruk følger pasienten gjennom oppholdet på sykehuset eller institusjonen, og vaskbare, gjenbrukbare MaxiSlides™ er egnet for både akuttpleie og langsiktig pleie.