You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sideveis forflytning og reposisjonering

Sideveis forflytning og reposisjonering

Vi tilbyr et komplett utvalg av glidehjelpemidler med lav friksjon, med alt som kreves for å utføre en rekke manøvre på en sikker måte, for eksempel sideveis forflytning og reposisjonering av beboere/pasienter i sengen. Det gjør arbeidet lettere og sikrere.