You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygiene

Hygiene

Arjo hygieneprodukter bidrar til å redusere arbeidsbelastningen, øke effektiviteten og forbedre livskvaliteten for beboere/pasienter

Daglig hygiene
Serien av dusj-, toalett- og håndvaskprodukter muliggjør trygge og effektive daglige hygienerutiner for beboere/pasienter på alle mobilitetsnivåer. Brukervennlig utstyr gir det optimale nivået av støtte og aktivering som passer for hvert mobilitetsnivå, og sikrer samtidig gode ergonomiske arbeidsforhold for pleierne.

Bad og velvære
Badesystemene fra Arjo sørger for optimale omgivelser for pleie av høy kvalitet og gode arbeidsforhold gjennom hele den assisterte badeoperasjonen. Vi tilbyr fleksible løsninger som dekker behovene for sikkerhet og komfort i sentrale badeområder.

Behandling av brannsår
Felles for alle Arjos behandlingsprodukter for brannsår er at de kan løse den vanskelige oppgaven med å overføre og transportere en pasient fra sengen til badekaret. Arjo-terapibadene gjør at du kan dra nytte av fordelene med nedsenking i vann. Varmt vann er smertelindrende, og oppdrift gjør det lettere å bevege lemmene