You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Desinfisering

Desinfisering

Bekkenspylere og spylevæsker som støtter din strategi for infeksjonskontroll.

Vi fører et bredt spekter av utstyr av høy kvalitet, inkludert spyler-desinfeksjonssystemer, bekken-desinfeksjonssystemer, spylevæsker, designalternativer for skyllerom, og et utvalg av materialer for å imøtekomme dine skyllerombehov. Vi kan hjelpe dere å utvikle et optimalt og effektivt skyllerommiljø som en nøkkelkomponent i infeksjonskontrollstrategien deres.