You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Med Surg-senger

Med Surg-senger

Med surg-sengeløsninger designet med tanke på pasient og pleier, sikkerhet og risikohåndtering, kliniske resultater, brukervennlighet og service.

Våre sengeløsninger omfatter profilsenger, bariatrisenger for pasienter som overskrider sikker arbeidsbelastning for standard sykehussenger, samt terapeutiske senger for å bidra til å forebygge og behandle trykksår og lungekomplikasjoner.

Valg av riktig utstyr og effektiv planlegging av pasientens eller beboerens sengeområde kan ha langsiktige økonomiske følger