Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Kunnskap / Mobilitetsgalleriet
Mobility gallery top image

Mobilitetsgalleriet

Arjos Mobilitetsgalleri er et evaluerings- og kommunikasjonsverktøy, basert på fem nivåer av mobilitet fra A–E. Dette verktøyet ble opprinnelige utviklet for langtidspleiemiljøer for å bedre evalueringen og kommunikasjonen tilknyttet beboerens funksjonelle bevegelighet og innvirkningen det har på ytelsen av pleie.

Mobility gallery icons.jpg

Hvert nivå av mobilitet er personifisert med personene Albert, Barbara, Carl, Doris og Emma. Bildet midt i sirkelen representerer beboerens eller pasientens nivå av funksjonell bevegelighet, fra selvhjulpen til avhengig av hjelp, mens de forskjellige fargene viser den potensielle faren for pleieren når det gis bistand uten egnede hjelpemidler.

 

Å forstå hvordan beboeren eller pasienten kan bidra til mobiliteten, samt beskytte pleierne mot skader, er essensielt for å bidra til å finne riktig utstyr og riktige pleieprosesser for å legge til rette for og opprettholde mobiliteten.

Mobilitetsgalleriet bygger tillit med ...

Evaluere mobilitetsnivåer

Mobilitetsgalleriet bruker fem fargekodede ikoner til å kommunisere pasientens/beboerens nivå av funksjonell bevegelighet fra selvstendig til avhengig av hjelp.

Visualisere risikoer

Mobilitetsgalleriet lar deg visualisere risikoer ved hjelp av fargede sirkler. Disse kommuniserer den potensielle risikoen for fysisk overbelastning av pleieren ved hjelp av en risikoskala med «trafikklys», hvor grønt er lav risiko og rødt er høy risiko.

Identifisere muligheter for forbedring/opprettholdelse av bevegelighet:

Mobilitetsgalleriet lar deg identifisere riktige hjelpemidler for å fremme bevegelighet
og forbedre eller opprettholde funksjon og bevegelighet.

Finne løsninger for kvalitetspleie:

Mobilitetsgalleriet kan være til hjelp ved evaluering av egnede hjelpemidler for å fremme funksjonell bevegelighet i hverdagen og ved forflytninger.

Evaluere utfall ved fasiliteter

Mobilitetsgalleriet kan være til hjelp ved identifisering av type og antall av hjelpemidler som trengs for å fremme effektive arbeidsflyter og resultater.

Strategisk planlegging

Forståelse for de forskjellige funksjonsnivåene til pasienten/beboeren ved hjelp av Mobilitetsgalleriet kan være til hjelp i veiledningen av Arjos forsknings- og utviklingsteam for fremtidig planlegging.
Empowering Movement Banner

Empowering Movement

Mennesker er skapt for bevegelse, og vi mener at tilrettelegging for bevegelse i helseomsorgen er avgjørende for pleiekvaliteten. Det fremmer tilheling, verdighet og selvstendighet hos pasientene, men også selvtillit og generell trivsel hos pleierne. Mobilitetsgalleriet gjør det mulig å evaluere en persons nivå av bevegelighet ved akutt, langtids-, bariatrisk og spesialpleie, og effekten av dette på pleiekvaliteten.