VTE-forebyggende pumper

VTE-forebyggende pumper

IPC-pumper og mansjetter er en sikker og effektiv metode for å forebygge venøs tromboemboli (VTE) ved å imitere det kroppen gjør naturlig.