You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-forebyggende pumper

VTE-forebyggende pumper

IPC-pumper og mansjetter er en sikker og effektiv metode for å forebygge venøs tromboemboli (VTE) ved å imitere det kroppen gjør naturlig.

VTE er en sykdom som inkluderer både dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). IPC-pumper reduserer ikke én, men begge risikofaktorene som er forbundet med utvikling av VTE: venestase og hyperkoagulabilitet. Fylle-tømme-syklusen i IPC-terapi stimulerer lårets, leggens og fotens normale ambulatoriske pumpefunksjon, og øker både volumet og hastigheten til blodstrømmen. Dermed elimineres venestase, og effekten av den naturlige muskelpumpen etterlignes(1). Dette er nyttig for immobile pasienter ved å: øke venøs hypertensjon, skylle klafflommer der man antar tromber har oppstått; og redusere interstitialt ødem(2). IPC gir de doble hematologiske fordelene ved å undertrykke aktivering av prokoagulanter og øke global fibrinolyse(3). Denne mekaniske metoden for VTE-forebygging innebærer ingen blødningsrisiko og kan brukes i tillegg til farmakologiske metoder for å øke effekten hos pasienter med høy risiko. Det veletablerte og globalt anerkjente Flowtron®-merket har utviklet seg kontinuerlig de siste 30 årene, og leverer effektive produkter for VTE-forebygging. I løpet av denne tiden har en rekke uavhengige, internasjonale studier sammenlignet Arjo Flowtron VTE-profylaksesystemer med andre metoder for VTE-forebygging: Resultatene viser at Flowtron IPC-terapi er en kostnadseffektiv metode for VTE-forebygging, samtidig som man unngår bivirkninger som blødning. Kliniske studier av Arjo Flowtron IPC-systemer for VTE-forebygging har konsekvent gitt lave forekomster av DVT hos grupper med høy risiko(4).

Litteratur
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery; 239(2): 162-171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of intermittent pneumatic compression on the arterial and venous system of the lower limb: a review. Journal of Tissue Viability. 2002; 12(2): 58-65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA et al (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamic effects of intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44(5): 1039-1045.

4. DVT rate collated from published results relating to Flowtron studies, including blood flow, fibrinolytic and compliance studies: 1992-2007.