You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Intensivsenger

Intensivsenger

Designet for verdighet, for valgfrihet, for livet.

Uavhengig av hvilken sykehussengeramme som velges til din institusjon, kan du være sikker på at hvert system er basert på et konsistent design, som hjelper deg å oppnå optimal pasientpleie og kostnadseffektivitet for institusjonen.