Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Tjenester og løsninger / Arjo Insight-evaluering
ARJO_2_2022_1722.jpg

Rutinemessige pleieoppgaver skal ikke utsette pleierne for fare

Pleierne utfører forflytnings-, reposisjonerings- og hygieneoppgaver mange ganger i løpet av dagen. Hvis disse viktige pleieoppgavene ikke utføres med riktige hjelpemidler, pleierutiner og ferdigheter, kan de utsette pleierne for risiko for muskel- og skjelettlidelser og skader.

 

Bruk av riktige tekniske hjelpemidler kan forbedre pleiepersonellets sikkerhet, og redusere de høye kostnadene forbundet med skade blant pleiepersonell.³

Arjo Insight hjelper deg med å øke sikkerheten, effektiviteten og pleiekvaliteten med å:

 

Arjo.Mobility and Transfers icon blue.png

Forstå behovene for dine brukere

Skape en visuell oversikt over beboernes/pasientenes behov basert på deres funksjonelle mobilitet.

Arjo.Nurse Care giver icon blue.png

Vurdering av risiko for pleiepersonalet

Identifisere mulige årsaker til fysisk overbelastning eller belastning, en viktig indikator for skade på pleiepersonalet.

Arjo.Patient handling icon blue.png

Fremheve prioriteringer og muligheter

Gir tydelig veiledning om hvilke investeringer som kan ha størst innvirkning for å øke sikkerheten og effektiviteten på pleieinstitusjonen.

Puzzle.png

Vise veien videre

Periodiske revurderinger for kontinuerlig overvåking av effekten av investeringen.

Lucien in discussion with customer (7)

Sørge for at egnet utstyr i god stand er tilgjengelig:

  • Reduserer behovet for manuell forflytning, noe som kan øke risikoen for fysisk belastning og skade hos pleiepersonalet. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet og personalutskiftningen, og tilhørende kostnader.
  • Gjør at flere forflytnings- og hygieneoppgaver for beboere/pasienter kan utføres av én enkelt pleier, som fremmer effektiv arbeidsflyt.

  • Reduserer kostbar nedetid for utstyret samt sikkerhetsrisikoene som er forbundet med at utstyret svikter under bruk.

Vurdering av fokusområder

 

SARA_PLUS_SE1910150.jpg

Utstyr for pasienthåndtering og -forflytning

Vurdering av type og antall utstyr for å legge til rette for sikre og effektive arbeidsteknikker og fremme mobilitet der det er mulig.

Hygiene Carendo Comfort Collection (4)

Hygieneutstyr

Vurdering av potensielle tidsbesparelser ved bruk av høyderegulerbart utstyr for verdige, effektive hygienerutiner, samtidig som risikoen for fysisk belastning for pleierne reduseres.

«Arjo-evalueringene har gitt oss tre ting:

  • Kunnskap om utstyrsbehovet vårt – på både kort og lang sikt
  • Trygghet om at vi er i stand til å møte behovene til de forskjellige pasientgruppene på enhetsnivå
  • En gjennomgang av prosesser (vedlikehold av utstyr) for å forebygge skader på personale og pasienter.»

 

Charles Dalton

Leder for helse og sikkerhet, Cardiff & Vale Health Board, Storbritannia
female caregiver outside

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.