Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Om oss / Empowering Movement

Å styrke bevegelse er kjernen i alt vi gjør. Det er i sentrum av vår produktdesignfilosofi. Det er slik vi hjelper helsepersonell med å være smidige og effektive. Det handler om å sette pleierne i stand til å bevege seg fritt og produktivt. Og for pasientene handler det om å styrke mobiliteten for økt verdighet og uavhengighet og for å bli frisk raskere.

MicrosoftTeams-image (35).png
Forebygging av immobilitetsskader
MicrosoftTeams-image (33).png
Fremme bedre mobilitet med verdighet
Test new png
Beskytte pleiernes velvære
MicrosoftTeams-image (34).png
Optimaliser kostnadene og effektiviser pleien

Slik bidrar vi til å styrke mobilitet i helsesektoren

Vi arbeider på fire områder for å hjelpe deg med å forbedre livskvaliteten til pasientene dine, skape et bedre arbeidsmiljø for helsepersonellet og skape en sunnere avkastning for institusjonen din.

EM Icon+background1

Forebygging av immobilitetsskader

Tilstander som skyldes immobilitet, som trykksår og VTE, er svært ødeleggende. Disse potensielt dødelige tilstandene som kan forebygges, forårsaker enorme lidelser for pasientene og resulterer i betydelige kostnader for helsevesenet.

nurse and patient hospital (3)
Sara Flex
EM Icon+background2

Fremme bedre mobilitet med verdighet

Ved umiddelbar eller forlenget immobilitet øker risikoen for pleiekomplikasjoner betydelig. Dette fører til redusert livskvalitet og verdighet for pasientene, økt behov for behandlingstiltak og økte kostnader for helseinstitusjonene.

EM Icon+background3

Beskytte pleiernes velvære

Helseindustrien har en av de høyeste forekomstene av ikke-dødelige yrkesskader. Hver dag utsettes pleierne for betydelig risiko for arbeidsrelaterte skader, som forårsaker unødig smerte og lidelse samtidig som de tapper verdifulle ressurser.

tired nurse shadow (4)
Haide Nordh with WoundExpress (3)
EM Icon+background4

Optimaliser kostnadene og effektiviser pleien

Den globale etterspørselen etter helsetjenester vokser og utvikler seg. I fremtiden må millioner av nye arbeidsplasser innen helse og omsorg opprettes, samtidig som helseinstitusjonene er under stadig press for å redusere driftskostnadene og ineffektiviteten.

Hva betyr Empowering Movement for meg?

Arjo-tekniker hjelper kunde

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.