Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Tjenester og løsninger / Løsninger for helsesektoren / Demenspleie
dementia-banner.jpg

Demenspleie

ManAndWoman_555x555.jpg

Med kropp og sinn i fokus

I dag lever omtrent 50 millioner mennesker over hele verden med demens, og sykdommen berører mer enn 60 %¹ av beboerne på sykehjem. Selv om det kan være utrolig meningsfylt å pleie en beboer med demens, ligger det i sykdommens natur at den utvikler seg. Mange pasienter utvikler atferdsendringer som kan by på utfordrende situasjoner og praktiske problemer i pleiemiljøet. Ettersom antallet beboere med demens fortsetter å øke, blir også behovet for støtte større – både på pleier- og institusjonsnivå. For pleiere og deres beboere som lever med demens, leverer vi løsninger som muliggjør en personfokusert tilnærming til grunnleggende rutiner, utformet for å redusere uromomenter hele døgnet.
Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Tilrettelegge for en enklere hverdag

I et miljø der intime pleierutiner kan skape uromomenter, er våre løsninger utformet for å gjøre hverdagsoppgaver enklere for pleiere og mer komfortable for beboere.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Muliggjøre én-til-én-samhandling

Mange av Arjos løsninger er utviklet for å kunne brukes av én enkelt pleier. De er enkle og intuitive å bruke og integrere i hele pleieforløpet. Vårt mål er å muliggjøre én-til-én-pleie der mindre tid vies til nødvendige oppgaver, og mer tid brukes på samspill med kvalitet.
1C5A7122_800x500.jpg

Støtter et rolig og verdig pleiemiljø

Behovet for å skape og fange opp positive øyeblikk som skaper tilfredshet og glede er like viktig som de hverdagslige gjøremålene. Våre løsninger går lenger enn grunnleggende rutiner og fysiske behov. De bidrar til velvære, ro og verdighet til beboerne, noe som er til nytte for hele pleiemiljøet.
shutterstock_177566261.jpg

Forstå enkeltmennesket

Vi har utviklet Mobilitetsgalleriet og de ulike personlighetstypene innen demensområdet for å bidra til å identifisere individuelle behov og å velge løsninger som støtter dagligdagse aktiviteter.
Dementia 6.jpg

Personfokusert pleie

Vi mener at en personfokusert tilnærming ved pleie av noen som lever med demens, er den eneste måten å opprettholde livskvaliteten på, minimere episoder med atferdsendringer og opprettholde verdigheten på.
Design dementia 1.jpg

Å utvikle med demens i fokus

Designprinsippene våre er kjernen i vår forsknings- og utviklingsprosess for både akuttpleie og langtidspleie. Disse prinsippene skal ikke bare produktutviklingen, de danner også grunnlaget for porteføljen vår og er der for å sikre at vi fortsetter å oppfylle de stadig skiftende behovene og utfordringene i dagens pleiemiljøer
MaxiMove_13.jpg

Arjos produktportefølje innen demensområdet

Vår nøye utvalgte portefølje innen demensområdet kan bidra til å gi personfokusert pleie hele døgnet, i alt fra pasientforflytning til bading og velvære.

Referanser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018. 

Lucien de Kreek

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.