Velg land eller region

Du er ved Norway (Norsk)
Start / Tjenester og løsninger / Løsninger for helsesektoren / Demenspleie
socialmediabanner_2135x600_newoption_01-(1).jpg

Let's empower movement in dementia care

Main page banner.png

Forbedret demenspleie gjennom design

dementia-1.jpg

Knowing dementia

Every September is World Alzheimer’s Month – a global campaign lead by Alzheimer’s Disease International. For 2021, the theme is ‘Know Dementia, Know Alzheimer’s’, highlighting the power of knowledge and how we can all raise more awareness.
dementia-3.jpg

Moving care forward

Together, we can empower movement in dementia care towards better awareness, understanding and action. To find out how, sign up to our dementia care updates for the latest Arjo resources and material sent straight to your inbox.
dementia-2.jpg

“As long as he can move, he’s happy”

For caregivers Lars and Francesca, maintaining mobility for someone with dementia is vital for maintaining quality of life. “Helge has traditionally been very active – not being able to move would be a big hit for his self-confidence and dignity.”
Dementia-Care---Nurse-with-patient-in-wheelchair.jpg

Dementia care & Covid-19

For caregivers working with people in long-term care, 2020 has created a unique set of challenges. Around the world, measures to control the spread of Covid-19 such as isolation, distancing and minimised physical contact have made delivering person-centred care extremely difficult – and yet it has never been more important.¹

Arjo dementia care solutions are designed to support smooth care routines, maintain and improve mobility, and promote a calm environment.

To find out more about how we can support care in the time of Covid-19, please read more on our Dementia Care solutions.
Dementia care module_1.jpg

Clinical evidence for person-centred dementia care

The Dementia care solutions clinical focus guide is Arjo’s primary resource to understand the specific needs of people living with Dementia and how the right equipment can support care. Discover the power of non-pharma solutions to improve quality of Dementia care in practice.
Dementia-care-module_2 v2.jpg

Whitepaper: Novel therapeutic chair benefits residents with dementia

The Wellness Nordic Relax Chair is Arjo’s key non-pharma solution for person-centred dementia care. Automated programmes help carers respond to dementia care challenges and 9 out of 10 recommend it.³

What else do carers think? Read the whitepaper to find out.
ManAndWoman_555x555.jpg

Med kropp og sinn i fokus

I dag lever omtrent 50 millioner mennesker over hele verden med demens, og sykdommen berører mer enn 60 %¹ av beboerne på sykehjem. Selv om det kan være utrolig meningsfylt å pleie en beboer med demens, ligger det i sykdommens natur at den utvikler seg. Mange pasienter utvikler atferdsendringer som kan by på utfordrende situasjoner og praktiske problemer i pleiemiljøet. Ettersom antallet beboere med demens fortsetter å øke, blir også behovet for støtte større – både på pleier- og institusjonsnivå. For pleiere og deres beboere som lever med demens, leverer vi løsninger som muliggjør en personfokusert tilnærming til grunnleggende rutiner, utformet for å redusere uromomenter hele døgnet.
Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Tilrettelegge for en enklere hverdag

I et miljø der intime pleierutiner kan skape uromomenter, er våre løsninger utformet for å gjøre hverdagsoppgaver enklere for pleiere og mer komfortable for beboere.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Muliggjøre én-til-én-samhandling

Mange av Arjos løsninger er utviklet for å kunne brukes av én enkelt pleier. De er enkle og intuitive å bruke og integrere i hele pleieforløpet. Vårt mål er å muliggjøre én-til-én-pleie der mindre tid vies til nødvendige oppgaver, og mer tid brukes på samspill med kvalitet.
1C5A7122_800x500.jpg

Støtter et rolig og verdig pleiemiljø

Behovet for å skape og fange opp positive øyeblikk som skaper tilfredshet og glede er like viktig som de hverdagslige gjøremålene. Våre løsninger går lenger enn grunnleggende rutiner og fysiske behov. De bidrar til velvære, ro og verdighet til beboerne, noe som er til nytte for hele pleiemiljøet.
shutterstock_177566261.jpg

Forstå enkeltmennesket

Vi har utviklet Mobilitetsgalleriet og de ulike personlighetstypene innen demensområdet for å bidra til å identifisere individuelle behov og å velge løsninger som støtter dagligdagse aktiviteter.
Dementia 6.jpg

Personfokusert pleie

Vi mener at en personfokusert tilnærming ved pleie av noen som lever med demens, er den eneste måten å opprettholde livskvaliteten på, minimere episoder med atferdsendringer og opprettholde verdigheten på.
Design dementia 1.jpg

Å utvikle med demens i fokus

Designprinsippene våre er kjernen i vår forsknings- og utviklingsprosess for både akuttpleie og langtidspleie. Disse prinsippene skal ikke bare produktutviklingen, de danner også grunnlaget for porteføljen vår og er der for å sikre at vi fortsetter å oppfylle de stadig skiftende behovene og utfordringene i dagens pleiemiljøer
MaxiMove_13.jpg

Arjos produktportefølje innen demensområdet

Vår nøye utvalgte portefølje innen demensområdet kan bidra til å gi personfokusert pleie hele døgnet, i alt fra pasientforflytning til bading og velvære.

Referanser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018. 

Arjo-tekniker hjelper kunde

Vi er her for deg!

Finner du ikke det du leter etter? La oss hjelpe deg.