Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Péče o osoby trpící demencí
dementia-banner.jpg

Péče o osoby trpící demencí

ManAndWoman_555x555.jpg

Soustředit péči na tělo a mysl

V současnosti trpí demencí přibližně 50 milionů lidí po celém světě a postiženo je více než 60 %¹ klientů v zařízeních dlouhodobé péče. Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné a napjaté situace. Vzhledem k tomu, že počet klientů postižených demencí nadále roste, stejně tak narůstá i potřeba odpovídající podpory jak na straně ošetřujícího personálu, tak i zdravotnického zařízení. Ošetřovatelům a jejich klientům nabízíme nefarmaceutická řešení, jež umožňují personalizovaný přístup k základním úkonům a omezují napjaté situace 24 hodin denně.
Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Zjednodušte každodenní činnosti

V prostředí, v němž úkony spojené s intimní péčí mohou vyvolat napjatou situaci, naše řešení zjednodušují každodenní činnosti pro ošetřující personál a klientům přinášejí větší pohodlí.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Podpora vzájemné interakce

Celá řada řešení Arjo je navržena pro použití jediným ošetřovatelem, proto nabízejí jednoduchou a intuitivní obsluhu a snadnou integraci do ošetřovatelského prostředí. Naší snahou je umožnit ošetřujícímu personálu poskytovat individualizovanou péči, kdy nemusí věnovat tolik času nezbytným úkonům a naopak má více času na kvalitní interakci s klienty.
1C5A7122_800x500.jpg

Podporujte klidné a důstojné prostředí

Stejně důležitá jako každodenní činnosti je i potřeba vytvářet a zachycovat pozitivní okamžiky, které přispívají ke spokojenosti a radosti. Jelikož naše řešení překračují rámec základních úkonů a tělesných potřeb, mohou nabídnout klid, důstojnost i blahodárné účinky klientům a tím i prospěch celému ošetřovatelskému prostředí.
shutterstock_177566261.jpg

Porozumět jednotlivci

Vytvořili jsme Mobility Gallery a vzorové příklady osob trpících demencí, které by vám měly posloužit jako pomůcka při určování individuálních potřeb a při výběru vhodných řešení podporujících každodenní činnosti.
Dementia 6.jpg

Personalizovaná péče

Věříme, že pouze přístupem založeným na personalizované péči o osoby trpící demencí lze udržet odpovídající úroveň kvality života, minimalizovat epizody responzivního chování a udržet důstojnost.
Design dementia 1.jpg

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Náš výzkum a vývoj v oblasti akutní i dlouhodobé péče se opírá o naše základní principy designu. Řídíme se jimi nejen při vývoji výrobků, ale tvoří i základ našeho portfolia a jsou zárukou toho, že budeme i nadále naplňovat měnící se potřeby a nároky současného ošetřovatelského prostředí
MaxiMove_13.jpg

Portfolio produktů Arjo pro péči o osoby trpící demencí

Naše pečlivě sestavené portfolio výrobků určených pro péči o osoby trpící demencí vám může pomoci poskytovat personalizovanou péči vašim klientům 24 hodin denně, včetně přesunů, koupelí a wellnessu.

Reference

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018. 

Lucien de Kreek

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).