Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Péče o osoby trpící demencí

Vytváříme řešení, která zlepšují kvalitu života klientů v zařízeních dlouhodobé péče a přispívají k větší pracovní spokojenosti pečujících osob. Daří se nám to díky úzké spolupráci s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli narůstajícím potřebám současného prostředí dlouhodobé péče a poskytovatelům péče umožnili zvyšovat kvalitu péče.

Clinical Focus Guide mockup2.png

Klinické důkazy pro personalizovanou péči o osoby trpící demencí​

Příručka pro klinické využití řešení pro péči o osoby trpící demencí je naším primárním zdrojem, který Vám pomůže porozumět specifickým potřebám osob trpících demencí a také tomu, jak správné vybavení může podporovat péči. Objevte sílu nefarmaceutických řešení pro zlepšení kvality praktické péče o osoby trpící demencí.​ ​​

Řešení pro péči o osoby trpící demencí​

S narůstajícím počtem klientů postižených demencí se úměrně zvyšuje i potřeba odpovídající podpory jak na straně pečujících osob, tak i zdravotnického zařízení. Pečujícím osobám i jejich klientům poskytujeme podporu personalizovaným přístupem k základním úkonům, jehož cílem je omezovat napjaté situace v průběhu celého dne. Podívejte se na video, v němž se dozvíte o nefarmaceutických řešeních dostupných v oblasti péče o osoby trpící demencí.

Arjo_22.01.20191073_800x500.jpg

Usnadnění každodenních činností

V prostředí, v němž úkony spojené s intimní péčí mohou vyvolat napjatou situaci, naše řešení zjednodušují každodenní činnosti pro pečující osoby a klientům přinášejí větší pohodlí.

1C5A8778_white_800x500.jpg

Podpora vzájemné interakce

 

Celá řada řešení Arjo je navržena pro použití jedinou pečující osobou, proto nabízejí jednoduchou a intuitivní obsluhu a snadnou integraci do ošetřovatelského prostředí. Poskytovatelé zdravotní péče tak mohou poskytovat individualizovanou péči, což jim dovoluje věnovat více času kvalitní interakci a naopak méně času nezbytným úkonům.

1C5A7122_800x500.jpg

Podpora klidného a důstojného prostředí

Stejně důležitá jako každodenní činnosti je i potřeba vytvářet a zachycovat pozitivní okamžiky, které přispívají ke spokojenosti a radosti. Jelikož naše řešení překračují rámec základních úkonů a tělesných potřeb, mohou nabídnout klid, důstojnost i blahodárné účinky klientům a tím i prospěch celému ošetřovatelskému prostředí.

Vzorové příklady osob trpících demencí

Roy, Alice a Stacy představují nejobvyklejší příklady osob trpících demencí a měli by Vám posloužit jako pomůcka při určování individuálních potřeb a při výběru vhodných řešení podporujících každodenní činnosti

Roy new.png

Roy

 • Roy má spoustu energie.
 • Nevydrží dlouho sedět a neumí odpočívat. Občas bývá neklidný.
 • Často se vydává sám na procházky a může se ztratit.
Alice new.png

Alice

 • Alice je velmi aktivní, jak ve vztahu k pečujícím osobám, tak i ostatním klientům.
 • Má přehled o veškerém dění.
 • Vyhledává stimulaci.
 • Hodně se ptá a vyžaduje odpověď.
Stacy_neww.png

Stacy

 • Stacy bývá ospalá a hodně spí.
 • Má málo energie.
 • Není snadné rozpoznat, zda jen odpočívá, nebo tvrdě spí.

Potřeby klientů

Péče o osoby trpící demencí je složitá a je plná úskalí i výzev. Chápeme, že není poháněna snahou nalézt lék. Naopak je založena na základní myšlence, že za každou výzvou se ukrývá jedinečná osobnost s nenaplněnými emočními nebo fyzickými potřebami, které je zapotřebí porozumět a pomoci.

Podívejte se na video, abyste se přesvědčili, jak lze udržet kvalitu života, jak lze minimalizovat epizody responzivního chování a jak lze dosáhnout efektivity¹.

8-icons-image_One Column CTA.jpg

Design zohledňující potřeby osob trpících demencí

Podpora pohyblivosti je podstatou všeho, co děláme. Je také jádrem našich principů designu produktů určených jak pro akutní, tak i dlouhodobou péči. Naše principy designu zajišťují, abychom
trvale naplňovali měnící se potřeby a nároky současného prostředí péče a zaměřovali se na výše uvedená kritéria:

friction-graphic3.png

Podpora personalizované péče

Vytvoření takového základu podpory, který by Vám umožnil se soustředit na poskytování personalizované péče, je klíčem ke zvýšení kvality života osoby trpící demencí. Principem personalizované péče je posoudit lidskou hodnotu osoby postižené demencí. Je to přístup, který uznává individualitu klienta, jeho osobnost i to, jakým způsobem jeho životní zkušenosti ovlivňují jeho reakci na onemocnění. Také klade důraz na význam vztahů a interakcí s jinými lidmi. Personalizovaná péče je po celém světě uznávána jako nejlépe osvědčený model péče o osoby trpící demencí² a je doporučována mezinárodními zásadami a postupy³.

Mockup Dementia Brochure.png

Brožura řešení pro osoby trpící demencí

Přestože péče o klienty trpící demencí může být nesmírně odměňující, povaha a komplikovanost jejich stavu znamená, že s progresí se u mnoha z nich může začít projevovat responzivní chování, které v ošetřovatelském prostředí může vyvolávat náročné situace a napjaté okamžiky. Přečtěte si více v naší Brožuře řešení pro osoby trpící demencí.

WHitepaper Mockup.png

Bílá kniha: Nové terapeutické křeslo je prospěšné pro klienty trpící demencí

Wellness Nordic Relax Chair je klíčovým nefarmaceutickým řešením Arjo pro poskytování personalizované péče osobám trpícím demencí. Automatizované programy pomáhají pečujícím osobám reagovat na výzvy spojené s péčí o osoby trpící demencí a 9 z 10 je doporučuje.³

Co dalšího si pečující osoby myslí? Přečtěte si bílou knihu, abyste se dozvěděli více.

Dsdc_One Column CTA233.png

Naplňování potřeb péče o osoby trpící demencí

Mnoho našich výrobků je navrženo s ohledem na péči o osoby trpící demencí a jsou certifikovány jako přívětivé osobám trpícím demencí centrem Dementia Services Development Centres (DSDC).

 

Dementia Services Development Centre (DSDC) je mezinárodní centrum, které shromažďuje odborné znalosti i poznatky a zaměřuje se na zlepšování života osob trpících demencí. Jako celosvětově uznávaný lídr v oblasti designu pro osoby trpící demencí nabízí na míru upravené konzultační služby v oblasti posuzování, hodnocení a akreditace výrobků určených pro prostředí zahrnující osoby trpící demencí.

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

 • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
 • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
 • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).