You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sprchové systémy

Naše řešení pro sprchování jsou navržena tak, aby umožňovala poskytovat hygienickou péči efektivním způsobem, šitým na míru jedinečným potřebám a preferencím každého klienta/pacienta.

S designem přispívajícím k vyšší efektivitě hygienických úkonů a zároveň k ergonomičtějšímu pracovnímu prostředí naše řešení pro asistované sprchování umocňují prospěšné i odměňující účinky vzájemné interakce ošetřujícího personálu s klienty/pacienty.