You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_Nurse_Patient_Banner_2135x600.jpg

With people in mind

Indigo home page .jpg

IndiGo vás podporuje na každém kroku

Společnost Arjo věří, že správné přepravní řešení by mělo zaručovat, že vždy budete mít dostatek času i energie na práci, na níž záleží nejvíc: péči o klienty/pacienty. IndiGo je intuitivní asistent při jízdě, který ošetřujícímu personálu ulehčuje přesuny pouhým dotykem – pro větší bezpečnost a jednoduchost.

Další informace nebo rezervace zkušební jízdy

Nurse helping elderly patient with physiotherapy | arjo.com

Naši zákazníci

Již mnoho let pracujeme v těsné spolupráci se zdravotnickými profesionály. Společně usilujeme o zvyšování kvality života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Získali jsme tak jedinečnou možnost pochopit výzvy, kterým čelí. To nám umožňuje realizovat vhodná řešení odpovídající na jejich specifické potřeby. Znovu a znovu.

Více o našich zákaznících