Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka
Banner for web_2135x750 px Dec_23.EN (k1).jpg
Věnováno

Podpora pohyblivosti

další informace
Maxi Sky 2 (7)

Prevence úrazů pečujících osob: jak mohou pomoci podlahové a stropní zvedáky

Běžné ošetřovatelské úkony by neměly představovat riziko pro pečující osoby. Pečující osoby provádějí přesuny, polohování i hygienické úkony nesčetněkrát v průběhu celého dne. Nejsou-li tyto základní ošetřovatelské úkony prováděny za použití správného vybavení, ošetřovatelských postupů a dovedností, mohou být pečující osoby vystaveny riziku muskuloskeletálních poruch (MSD) a poranění.

Flowtron ACS900 (10)

Prevence VTE

 

Žilní tromboembolismus (VTE) je závažný stav, jenž po celém světě způsobuje smrt či invaliditu pacientů/klientů a jehož incidence dosahuje až 10 milionů případů ročně. Pro ochranu zdraví nejvíce ohrožených pacientů/klientů jsou zásadní komplexní strategie, které zohledňují individuální klinické potřeby.

 

Natasa and Irma outside Benevit facility (23)

„Pohyb našim klientům přináší lepší kvalitu života“

V pečovatelských domech Benevit došlo k masivnímu snížení dlouhodobé pracovní neschopnosti personálu, zčásti také díky školením zaměřeným na ergonomii a používání pomůcek. Jeden klíčový rozdíl: integrace programu Arjo MOVE, u něhož se projevuje pozitivní vliv nejen na fyzický a duševní stres ošetřovatelských týmů, ale i na lepší kvalitu života klientů.

Arjo.AtmosAir Velaris (2)

Řešení pro prevenci dekubitů​ ​

Objevte naše řešení navržená k podpoře osvědčených postupů v prevenci a léčbě dekubitů.

MyArjo image 1

Seznamte se s MyArjo: Váš portál nabízející nástroje a služby Arjo

MyArjo je personalizovaný webový portál, který poskytuje přístup k nástrojům a službám Arjo s jedním zabezpečeným přihlášením.

Zaregistrujte se a získejte přístup do MyArjo a vydejte se s námi na cestu k podpoře pohyblivosti ještě dnes.

Arjo blue studio background

Naše produktové kategorie

Positive 8

Filozofie Positive Eight

Naše filozofie péče vysvětluje, jak zajištění mobility může vyvolat řetězovou reakci výhod, které ovlivňují kvalitu života, spokojenost pečujících osob, provozní efektivitu i finanční výsledky. 

Mobility gallery Long Term Care Group

Galerie mobility

Galerie mobility Arjo je nástroj založený na 5 úrovních mobility od A do E, který pomáhá lépe porozumět tomu, jak mohou jednotlivci přispět k vlastní mobilitě a také jak chránit pečující osoby před poraněním.​

Sara Flex with Sara 3000 Standing Sling (5)

Arjo MOVE

Programy Arjo MOVE jsou založené na klinických důkazech i datech Vašeho zdravotnického zařízení, aby Vám mohly poskytovat nástroje a znalosti, které Vám pomohou dosáhnout Vašich klinických a provozních cílů. ​

Banner What moves you Jonathan Nouel 1600x600 01

„Pracovat ve společnosti Arjo je víc než jen práce“

Vydejte se na cestu s námi

Arjo na první pohled

Fakta o společnosti Arjo

6,800

zaměstnanců po celém světě

1957

Společnost Arjo byla založena

více než 100 zemí

kde společnost Arjo nabízí své výrobky a služby

Podpora pohyblivosti

je podstatou všeho, co děláme

Hodnotu zaručujeme prostřednictvím

Prevence dopadů imobility
Podporou větší mobility při zachování důstojnosti
Chráníme pohodu ošetřujícího personálu
Optimalizace nákladů a efektivity v oblasti péče
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).