Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka
Nurses in corridor (4)
Věnováno

Podpora pohyblivosti

Výrobky Arjo

Navrženo pro pacienty a ošetřující personál

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby snižovaly nebezpečí pracovních úrazů a předcházely stavům imobility vyplývajícím z procesu péče. Naším cílem je zajistit, aby ošetřovatelské prostředí bylo bezpečné, pohodlné a důstojné pro pacienty i ošetřující personál.

arjo move.png

Partnerství pro lepší výsledky

Programy Arjo MOVE (Mobility Outcome Value Engagement) Vám i Vašim zaměstnancům poskytnou potřebný náboj, který Vám umožní se trvale zlepšovat na Vaší cestě směřující ke splnění Vašich klinických i provozních cílů, lepší celkové pohodě zaměstnanců, efektivitě provozu a optimalizaci financí.

Arjo.Early Mobility Walking.jpg

Cesta k lepším výsledkům

Pomáháme vytvářet bezpečnější a efektivnější prostředí pro poskytování zdravotní péče, abyste mohli vyhovět měnícím se požadavkům v oblasti akutní i dlouhodobé péče.

Nurse with shadow.jpg

Řešení největších výzev v oblasti zdravotní péče

Celá řada zdravotnických zařízení se potýká s hledáním dostatečných kapacit i zdrojů, které by vyhověly současným nárokům na zdravotní péči. Se správnými odbornými znalostmi, procesy a vybavením mohou podporovat pohodu pacientů i ošetřujícího personálu a zároveň snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Arjo na první pohled

Fakta o společnosti Arjo

6500

zaměstnanců po celém světě

1957

Společnost Arjo byla založena

více než 100 zemí

kde společnost Arjo nabízí své výrobky a služby

Podpora pohyblivosti

je podstatou všeho, co děláme

Hodnotu zaručujeme prostřednictvím

Prevence dopadů imobility
Podporou větší mobility při zachování důstojnosti
Chráníme pohodu ošetřujícího personálu
Optimalizace nákladů a efektivity v oblasti péče
work with us Rhana Henrik.png

Pracujte u nás

Vždy hledáme odhodlané lidi, kteří by nám pomohli naplňovat naše poslání přispívat ke zdravějším výsledkům ve zdravotnictví, společnosti i životním prostředí. Ať už pracujete na jakékoli pozici a máte jakékoli odborné dovednosti, práce, kterou děláte, pomůže ke změně pro lidi po celém světě.

Nurse in hospital corridor.jpg

Výroční zpráva za rok 2021

Naše výroční zpráva i zpráva o udržitelnosti za rok 2021 jsou nyní k dispozici – přečtěte si o naší cestě v roce 2021 a o našich plánech do budoucna.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).