Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka
Homepage banner Teresa (2)
Věnováno

Podpora pohyblivosti

Tenor (3)

Řešení pro bariatrické pokoje

Naše řešení pro bariatrické pokoje zajistí, že Vaše zdravotnické zařízení bude náležitě vybaveno na náročnější výzvy spojené s obézními pacienty/klienty a bude připraveno jim poskytnout bezpečnou, cenově efektivní a důstojnou péči

Flowtron ACS900 (10)

Prevence VTE

 

Žilní tromboembolismus (VTE) je závažný stav, jenž po celém světě způsobuje smrt či invaliditu pacientů/klientů a jehož incidence dosahuje až 10 milionů případů ročně. Pro ochranu zdraví nejvíce ohrožených pacientů/klientů jsou zásadní komplexní strategie, které zohledňují individuální klinické potřeby.

 

Total lift bed webinar 1

Řada webinářů věnovaných časné mobilitě na JIP

Řešení společnosti Arjo pro časnou mobilitu Vám umožní mobilizovat vaše pacienty na JIP již v rané fázi bezpečným a funkčním způsobem, čímž budete moci dosáhnout lepších výsledků a maximalizovat efektivitu. Zveme vás k účasti na nadcházející řadě webinářů, v nichž budeme diskutovat o fyziologických přínosech časné mobility na JIP a rozebírat je na ověřených příkladech z praxe.

Teresa Switzer EM story (61)

Teresin příběh o podpoře pohyblivosti

Když si splnila svůj sen a stala se sestrou letecké záchranné služby, po sedmi letech práce ve vzduchu Teresa Switzer vypadla z helikoptéry při nakládání pacienta. S prasklými žebry, frakturami kostí v oblasti zad a poškozenými nervy v noze ji rychle přepravili na urgentní příjem. Lékaři Terese řekli, že už nikdy nebude moci pracovat.

Arjo blue studio background

Naše produktové kategorie

Positive 8

Filozofie Positive Eight

Naše filozofie péče vysvětluje, jak zajištění mobility může vyvolat řetězovou reakci výhod, které ovlivňují kvalitu života, spokojenost pečujících osob, provozní efektivitu i finanční výsledky. 

Mobility gallery Long Term Care Group

Galerie mobility

Galerie mobility Arjo je nástroj založený na 5 úrovních mobility od A do E, který pomáhá lépe porozumět tomu, jak mohou jednotlivci přispět k vlastní mobilitě a také jak chránit pečující osoby před poraněním.​

Sara Flex with Sara 3000 Standing Sling (5)

Arjo MOVE

Programy Arjo MOVE jsou založené na klinických důkazech i datech Vašeho zdravotnického zařízení, aby Vám mohly poskytovat nástroje a znalosti, které Vám pomohou dosáhnout Vašich klinických a provozních cílů. ​

GustavCareerNew.png

„Do práce jdu každý den s přesvědčením, že skutečně měníme věci k lepšímu“

Arjo na první pohled

Fakta o společnosti Arjo

6500

zaměstnanců po celém světě

1957

Společnost Arjo byla založena

více než 100 zemí

kde společnost Arjo nabízí své výrobky a služby

Podpora pohyblivosti

je podstatou všeho, co děláme

Hodnotu zaručujeme prostřednictvím

Prevence dopadů imobility
Podporou větší mobility při zachování důstojnosti
Chráníme pohodu ošetřujícího personálu
Optimalizace nákladů a efektivity v oblasti péče
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).