You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Centrum zdrojů – Covid-19

Ve společnosti Arjo je naší prioritou zajistit pohodu našich zaměstnanců, zákazníků i pacientů a klientů, jimž poskytujeme své služby každý den. Vzhledem k propuknutí pandemie koronaviru (COVID-19) sledujeme velmi podrobně situaci a přijímáme odpovídající preventivní opatření, abychom ji zvládali co nejlépe.

Řešení největších výzev v oblasti zdravotní péče

Celá řada zdravotnických zařízení se potýká s hledáním dostatečných kapacit i zdrojů, které by vyhověly současným nárokům na zdravotní péči. Se správnými odbornými znalostmi, procesy a vybavením mohou podporovat pohodu pacientů i ošetřujícího personálu a zároveň snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Pracujte u nás

Vždy hledáme odhodlané lidi, kteří by nám pomohli naplňovat naše poslání přispívat ke zdravějším výsledkům ve zdravotnictví, společnosti i životním prostředí. Ať už pracujete na jakékoli pozici a máte jakékoli odborné dovednosti, práce, kterou děláte, pomůže ke změně pro lidi po celém světě.

Výroční zpráva 2019

Přečtěte si naši výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti za rok 2019 zde.

Fakta o společnosti Arjo

facts-about-arjo-HR.jpg
facts-about-arjo-mobile.jpg

Další informace o nás