You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo_kids_playing_by_the_beach_banner_2135x600px.jpg

With people in mind

Informace o koronaviru

Aktualizace společnosti

The Arjo Guide for Architects and Planners

We’ve talked to architects across the globe to find out more about their process, and how we can support them. The result is the online Arjo Guide for Architects and Planners.

The guide includes access to:
• Space requirements drawings
• Room layout examples
• BIM objects
• CAD drawings

Learn more

Dementia Care Solutions

Find out more

Nurse helping elderly patient with physiotherapy | arjo.com

Naši zákazníci

Již mnoho let pracujeme v těsné spolupráci se zdravotnickými profesionály. Společně usilujeme o zvyšování kvality života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Získali jsme tak jedinečnou možnost pochopit výzvy, kterým čelí. To nám umožňuje realizovat vhodná řešení odpovídající na jejich specifické potřeby. Znovu a znovu.

Více o našich zákaznících

Annual Report 2018

On April 8th, Arjo published its Annual Report 2018.
Download and read the report on the link below.

Download report